SecurityWorldMarket

2022-11-15

Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige

Secits Holding AB och Larmassistans Sverige AB har ingått ett brett och långsiktigt avtal inom ramen för vilket Secits kommer att utföra serviceuppdrag för Larmassistans Sveriges kunder. Under 2023 beräknas uppdraget ge Secits intäkter om minst 3,5 miljoner, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Den största delen av samarbetet, som omnämndes i delårsrapporten för tredje kvartalet 2022, innebär att Secits blir en aktiv samarbetspartner till Larmassistans Sverige och dess kunder. Secits får ett längre och omfattande serviceuppdrag fokuserat till Stockholmsområdet, som till stor del handlar om att byta larmcentral för cirka 800 kunder. Samarbetet kommer även att ge nyinstallationer i form av inbrottslarm med tillhörande tjänster samt möjliggör för Secits att erbjuda Larmassistans Sveriges kunder tjänster såsom CCTV och inbrottsskydd, hävdar Secits i pressmeddelandet.

Avtalet löper från 15:e november 2022. Byte av larmcentral kommer att ske under en 18 månaders period. Secits kan komma att nyanställa för att utföra de tjänster som Secits åtar sig att leverera enligt samarbetet.

Samarbetsavtalet är ett viktigt led i Secits strategi att vara en helhetsleverantör och kommer att bidraga till att bolaget når sina högt uppställda mål under de kommande åren, enligt pressmeddelandet från Secits.Leverantörer
Till toppen av sidan