SecurityWorldMarket

2020-03-24

Safeteam levererar säkerhet till Pantbanken

Pantbanken har cirka 20 kontor som alla omfattas av Safeteam säkerhetsleveranser.

Att Pantbanken präglas av ett långt drivet säkerhetstänk ligger i sakens natur. Säkra kassaluckor, så kallade icke-kommunikativa luckor, med skottsäkert glas lämnas föremål in för värdering på Pantbanken. Föremålen förvaras sedan bakom säkerhetsklassade dörrar och väggar. Sedan augusti 2019 har Pantbanken ett avtal med Safeteam som levererar larm- och kameraövervakningssystem till deras kontor i landet.

Säkerheten för värdeföremålen, för kunderna och personalen har hög prioritet och ställer höga krav på Pantbankens säkerhetspartner, enligt Peter Márton, säkerhetschef på Pantbanken.

– För oss är det viktigt att det finns en långsiktighet i samarbetet. Att vi inte bara får säljpitcher från en key Account manager, utan att man förstår vårt behov och att det håller över tid, säger han och betonar ytterligare förtroendeaspekterna.

– Safeteam har hållit utlovade leveranstider och har levererat snabbt, både vid service och installation. Jag får en god återkoppling och det rullar på bra. Säkerhet handlar ju om förtroende. Det är viktigt, för att jag ska kunna ägna mig åt andra saker. Att jag kan lita på att det som är sagt gäller, att jag känner mig trygg med att min leverantör har pucken.

Pantbanken har cirka 20 kontor som alla omfattas av Safeteam säkerhetsleveranser. Eftersom det är avancerad säkerhetsteknik hos Pantbanken är det viktigt att ha tekniker på plats med god kunskap i just Pantbankens tekniska system och säkerhetsrutiner. Därför håller Safeteam nere antalet tekniker till ett minimum, oftast i egen regi. På så sätt skapas god relation till Pantbankens personal och en enhetlig, kvalitativ leverans. 

– Det är viktigt att jag har en person att prata med, ett och samma företag. Vi måste även ha en kontinuitet i vilken personal som kommer ut till oss. Med vår höga säkerhetsnivå behöver vi veta vilka tekniker som kommer, och med SafeTeam vet vi det. De jobbar inte bara med partners utan med mycket egen personal, säger Peter Márton som också är imponerad av Safeteams tekniska kunskaper.

– För att kunna ge förslag på proaktiva lösningar och komma med idéer behöver man ha hög kompetens – och det märks verkligen. Deras kompetens är också en stor anledning till att vi valde dom som leverantör. Jag uppfattar att jag kan kontakta Safeteam när som helst och jag får alltid förslag på en konstruktiv lösning på ett problem. Inget är omöjligt för Safeteam! avslutar Peter Márton.


Leverantörer
Till toppen av sidan