SecurityWorldMarket

2021-11-17

Röda Korset höjer cybersäkerheten - tar hjälp av Truesec

Röda Korsets förmåga att kunna agera på kriser runt om i världen är beroende av fungerande IT och att skydda information som hanteras inom organisationen.

Svenska Röda Korset och cybersäkerhetsföretaget Truesec meddelar att man ingått ett partnerskap. Samarbetet syftar till att säkra Röda Korsets operativa förmåga och datasäkerhet genom att stärka organisationens motståndskraft mot cyberangrepp.


Röda Korset har nu tillgång till Truesecs tjänster och samlade expertis inom cybersäkerhet. I upplägget ingår även att Röda Korset ska bistå Truesec i dess utvecklingsarbete. Samarbetet är ett långsiktigt partnerskap.

I takt med den ökade digitaliseringen blir IT- och informationssäkerhet allt viktigare för Röda Korset. Förmågan att kunna agera på kriser runt om i världen är beroende av fungerande IT och att skydda information som hanteras inom organisationen.

– Vi är världens främsta katastroforganisation och två avgörande förmågor för att kunna agera i kriser är tillgång till rätt information samt att kunna kommunicera med varandra. Som en alltmer digital organisation är därför IT-säkerhet och informationssäkerhet två oerhört viktiga områden för oss att ligga rätt i. Vi har valt att ingå ett partnerskap med Truesec för att på ett strukturerat sätt kunna utveckla och stärka våra cybersäkerhetsförmågor, säger Martin Tägtström, CIO på Svenska Röda Korset.

Samarbetet bygger på ett gemensamt engagemang för säkerhet och trygghet. Genom att stötta Röda Korset arbetar Truesec mot sin vision om att bidra till en trygg digital framtid, menar Anna Averud, vd på Truesec Group.

– Vi ser fram emot att bidra till Röda Korsets viktiga verksamhet som gör stor skillnad för många och tackar för förtroendet, säger hon.


Leverantörer
Till toppen av sidan