SecurityWorldMarket

2023-12-06

Precise Biometrics ingår samarbete med Systemhouse Solutions

Precise Biometrics har ingått avtal med SystemHouse Solutions. Avtalet innebär att SystemHouse Solutions kommer att marknadsföra och agera återförsäljare av Precise Biometrics biometriska inpasseringssystem Youniq Access som ett tillval i det integrerade säkerhetssystem Integra.

2021 inledde SystemHouse Solutions (SHS) och Precise Biometrics, inom ramen för ett utvecklingsavtal, ett samarbete kring en integrering av Youniq Access i Integra. Syftet var att genom Precise Biometrics biometriska lösning höja säkerheten ytterligare i Integrasystemet. Integrationen är nu färdigutvecklad och framgångsrikt testad, enligt parterna, som har gått vidare med att teckna ett nytt kommersiellt avtal om försäljningssamarbete.

SHS är producent och leverantör av säkerhetssystemet Integra som integrerar passerkontroll och inbrottslarm. Integra lanserades för över 25 år sedan och är ett av de mest sålda systemen på den skandinaviska marknaden.

– Idag sker identifiering i vårt intelligenta passage- och inbrottslarmsystem Integra med hjälp av kort, tag eller en app i mobilen. Vi har letat efter en leverantör som kan möjliggöra för oss att också erbjuda kunderna biometrisk identifiering som ett tillval och inledde för en tid sedan ett samarbete med Precise Biometrics, säger säger Stefan Aimer, vd för Systemhouse Solutions.

– Efter att med väldigt positivt resultat, utvärderat och säkerställt integration av deras mjukvara, tar vi nu nästa steg och börjar sälja Youniq som en del av Integra. Vi ser att Youniq tillför mycket värde i vårt erbjudande och ser fram emot en framgångsrik kommersialisering av den gemensamma lösningen, tillägger han.

Joakim Nydemark, vd för Precise Biometrics, ser en tilltagande efterfrågan från kunder som vill kunna erbjuda den ökade säkerheten och servicegraden som biometrisk identifiering erbjuder.

– I och med detta nya avtal med SystemHouse Solutions kan vi nå ut via deras etablerade säljkanaler och marknadsföra vår mjukvara och funktionalitet med alla de skalfördelar detta innebär. Jag är väldigt glad att vi nu tar vårt samarbete till nästa nivå och ser att detta skapar förutsättningar för såväl ökande intäkter för båda parter som högre säkerhet och tillgänglighet för slutkund, kommenterar han.Leverantörer
Till toppen av sidan