SecurityWorldMarket

2023-01-29

Polisen deltog i internationell insats mot ransomware-nätverk

Insatsens fokus har varit att störa ut utpressningsnätverket Hive och att skydda utsatta runt om i världen, bland annat har lösensummor på över 1,3 miljarder kronor stoppats.

Europol har koordinerat en insats där flera länder deltagit vilket lett till att USA tillsammans med Tyskland och Nederländerna kunnat stänga ner det kriminella nätverket Hives it-infrastruktur och plattform.

Hive ransomware har det senaste året identifierats som ett stort hot och har använts mot över 1 500 offer i mer än 80 länder runt om i världen. Det handlar om allt ifrån skolor till sjukhus och annan kritisk infrastruktur. De som har utsatts för ransomware-attackerna har fått stora störningar i sina dagliga verksamheter. I ett fall blev ett sjukhus, som attackerats av Hive ransomware tvungna att ta till analoga metoder för att kunna behandla befintliga patienter och kunde inte ta emot nya patienter direkt efter attacken. Även företag i Sverige har utsatts för flera angrepp.

– Vår internationella samverkan som sker via Europol har varit helt avgörande för att kunna stoppa den här typen av gränsöverskridande kriminalitet. Att polisutredningar aktivt bedrivits i de länder som utsatts, samt att en bred samverkan skett kring den information som kommit fram i våra olika utredningar, har lett till att denna gemensamma insats möjliggjorts, säger Dan Håland, gruppchef på regionalt it-brottscentrum i region Syd där gruppen för komplexa cyberbrott arbetat med de samordnade svenska ärendena.

FBI har erbjudit över 1 500 dekrypteringsnycklar till de som utsatts, vilket har hindrat att över 1,3 miljarder kronor har betalats ut i lösensummor.

– Genom att de drabbade företagen tidigt anmälde till polisen att de utsatts för en ransomware-attack har vi för vissa kunnat förhindra att lösen behövt betalas ut. Den här insatsen belyser vikten av att polisanmäla denna typ av angrepp och att upprätta en tät samverkan med polisen. Det visar också vikten av att ha en hög it-säkerhet för att i möjligaste mån skydda sig från liknande angrepp, säger Dan Håland.Leverantörer
Till toppen av sidan