SecurityWorldMarket

2023-10-24

Öppna system och dess betydelse diskuteras på Sectech idag

Idag öppnas Sectech på Stockholmsmässan. Förutom en fullmatad utställning med 115 företag på plats kommer dagen innefatta presentationer och paneldiskussioner om viktiga frågor med anknytning till säkerhetsteknik. Ett bra exempel på det är paneldiskussionen "Öppna system – hur definieras de och hur viktiga är de?" med start kl 11:20.

Öppna plattformar förenklar och banar vägen för integration och ger integratörer valfrihet att selektera ändamålsenliga komponenter för att optimera säkerhetssystemets funktionalitet utifrån aktuella och långsiktiga kundbehov. Förespråkare framhåller framför allt att med öppna system slipper slutkunden bli ”inlåst” i en säkerhetslösning och i ett fabrikat under lång tid.

Men vad är ett öppet system egentligen? Och hur öppna är de system som används idag? Och hur viktigt är det egentligen med öppna system? Kan det finnas rationella skäl att välja ett ”single source system”, det vill säga en proprietär lösning för passerkontroll eller kamerabevakning, med motiveringen att fabrikatets alla delar är designade för fungera optimalt tillsammans?

Det är några centrala frågor som paneldeltagarna ska diskutera. I panelen sitter Robert Jansson, nordisk försäljningsdirektör för Stid Security, Håkan Björkman, landschef för  Gallagher Security, Erik Nord, försäljningschef för XaaS påAcre Security, Kettil Stenberg, CTO för Securitas Technology Europe och ordförande för Säkerhetsbranschen, Andreas Glansborg, VD, Addici Security & Technology och Stefan Aimer, VD, SystemHouse Solutions.
Leverantörer
Till toppen av sidan