SecurityWorldMarket

2023-09-24

Ökade bidrag till krisberedskap och civilt försvar

Regeringen föreslår att bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar ska öka med 100 miljoner kronor årligen från och med 2024. 

Därutöver kommer bidragen till följd av tidigare beslut att ökas med 50 miljoner kronor, genom medel som sattes av i totalförsvarspropositionen 2020. Det här innebär att bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar sammantaget ökar med cirka 25 procent.

Medlen fördelas och betalas ut av MSB. Ökningen kommer att fördelas så att bidragen till kommunerna ökas med 130 miljoner kronor till totalt 649 miljoner kronor år 2024, och att bidragen till regionerna ökas med 20 miljoner kronor till totalt 105 miljoner kronor år 2024.Leverantörer
Till toppen av sidan