SecurityWorldMarket

2024-02-15

Ogranskat filmmaterial – en AI-möjlighet

Ett omfattande filmmaterial från kroppskameror granskas inte.

Stora mängder filmmaterial från polisernas kroppskameror i USA granskas sällan på grund av dess omfattning. Nu undersöks möjligheterna att sovra i materialet med hjälp av AI, skriver Propublica.

Stora mängder inspelat material från amerikanska polismyndigheters kroppskameror granskas aldrig. Kroppskamerorna används trygghetsskapande för polispersonalen men också för att öka transparensen vid ingripanden. Företag som Axon har samlat enorma databaser med denna filmning, men dess potential är till stor del outnyttjad.

AI som möjlighet

För att ta itu med detta vänder sig vissa polismyndigheter till AI-analytiska verktyg. Dessa verktyg, som Truleo och TrustStat, analyserar filmklippen för att identifiera problematiska beteenden vid ingripande; både hos poliser såväl som för de som är föremål för ingripandena. Exempel på problematiska beteenden kan vara onödig våldsanvändning eller oprofessionellt uppträdande.

Paterson i New Jersey först

Ett exempel på en polismyndighet som utforskar denna möjlighet är den i Paterson, New Jersey, som använder Truleo som en del av sitt vardagliga arbete men också för att stärka transparensen mot allmänheten.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan