SecurityWorldMarket

2023-08-12

Ny akustisk attack kan avlyssna tangentbord

Forskare vid Durham University, University of Surrey och Royal Holloway University of London har utvecklat en akustisk attack som med 95 procents säkerhet listar ut vad som skrivs på ett tangentbord.

Forskarna har enligt Computer Sweden lyckats genom att träna upp en deep learning-modell på visualiserad ljuddata från ett specifikt tangentbord där knapptryckningarna från varje tangent spelas in 25 gånger var.

Attacken skulle kunna användas för att stjäla lösenord och annan information. Forskarna menar att tänkbara motmedel för att skydda sig är biometrisk inloggning eller lösenord som hämtas från lösenordshanterare eller störningsljud som kan försvåra avlyssningen.Leverantörer
Till toppen av sidan