SecurityWorldMarket

2022-03-16

Nilhe får order på nätverkskameror för 120 miljoner kronor

Mikael Ehlin, vd för Nilhe, tecknade avtalet med Trafikverket.

Nilhe har efter sedvanlig upphandling tecknat ramavtal fått med Trafikverket rörande leveranser av nätverkskameror. Ordervärdet är cirka 120 miljoner kronor.

Det handlar om 6000-8000 nätverkskameror av fabrikaten Axis och Bosch som ska användas inom vägområdet för trafikövervakning och styrning samt för väderinformationssystem. Inom järnvägsmiljön används de exempelvis på plattformar, i järnvägstunnlar, vid rangering på bangårdar och för suicidprevention.

– Det är jättekul att få det förtroendet från Trafikverket och det är vår största affär i vår 44-åriga historia, så det är klart att vi är stolta, säger Mikael Ehlin, vd för Nilhe, som tecknade avtalet med Trafikverket.

I upphandlingen ingår också VMS-licenser från Milestone Systems.Leverantörer
Till toppen av sidan