SecurityWorldMarket

2023-10-03

New York förbjuder användandet av ansiktsigenkänning i skolor

Efter ett beslut i slutet av september förbjuds nu användandet av ansiktsigenkänning i delstaten New Yorks skolmiljöer. Detta efter att en utvärderingsrapport nått slutsatsen att den potentiella integritetsinskränkningen vägt tyngre än de säkerhetsskapande möjligheterna med tekniken, rapporterar AP.

Den integritetskontroversiella tekniken har tidigare använts i delstaten. Mot bakgrund av risken för masskjutningar, köpte skoldistriktet i Lockport Central utanför Buffalo under 2020 in ett system för $1,4 miljoner dollar och fick tillfälligt godkännande att använda ansiktsigenkänning och videoanalys.

Trots att en longitudinell studie visat att i fallet med dokumenterade skolskjutningar mellan åren 1980 och 2019 kunde 70% av skolskjutningarna kopplas till elever som för närvarande gick i skolan, sattes det ett villkor om att inga skolelever skulle förregistreras i systemet. Således begränsades databasen till att endast lagra bildkällmaterial som avsåg de anställda och kända sexförbrytare samt möjlighet att detektera vapen.

Men från och med nu förbjuds alltså användandet av denna ansiktsigenkänningsteknik, delvis efter påtryckningar från medborgarrättsliga organisationer som menar på att tekniken kan komma att användas för olika former av profilering av svagare och utsatta elevgrupper.

Däremot konstaterar rapporten att biometrisk registrering av digitala fingeravtryck bedöms som mindre integritetskränkande, något som nu varje enskild skola på egen hand får välja om de önskar använda.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan