SecurityWorldMarket

2023-11-14

Nets säljer sin eID-verksamhet till franska IN Groupe

Didier Trutt, VD för IN Groupe.

Det danska företaget Nets, som ingår i italienska koncernen Nexi Group har ingått ett avtal med franska IN Groupe (där Nexus ingår) om att sälja sin eID-verksamhet.

I mer än ett decennium har Nets varit en ledande leverantör av digitala infrastrukturtjänster i Danmark och Norden. Nets eID-verksamhet omfattar bland annat drift och utveckling av MitID och NemLogin, Trust-tjänster samt Signaturgruppens mäklar- och personaltjänster som framöver kommer att hanteras av IN Groupe.

Vill renodla verksamheten

Nexi-koncernens uttalade ambition att öka sin tillväxt och bli den absoluta ledaren inom digitala betalningar i Europa. Därför har man sökt nya ägare av Nets eID-verksamhet, som kan fortsätta utvecklingen av de lösningar som är väsentliga för Danmark och de andra nordiska länderna.

– IN Groupe har många års erfarenhet av att leverera komplexa och säkra digitala ningar till stater, medborgare och företag i Europa. De har visat stort intresse för att fortsätta vår e-ID-verksamhet, och de förstår och accepterar de krav och ansvar som gäller för en leverantör av den här typen av lösningar, säger Torsten Hagen Jørgensen, chef för Issuer & eSecurity Services i Nexi Group.

Ska säkra ID-lösningar i Danmark

Den centrala delen av den avyttrade affärsenheten är den fortsatta driften och utvecklingen av MitID och NemLogin, för vilka IN Groupe kommer att använda sin expertis och långa erfarenhet för att säkerställa att dessa lösningar även i framtiden drivs stabilt och säkert, så att danska medborgare, företag och allmänhet kan känna sig trygga med dem som leverantör – både nu och i framtiden.

– Eftersom det ligger i vårt DNA att hjälpa myndigheter att behålla sin suveränitet, skydda sina medborgares identiteter och bevara företagens integritet, passar tekniken bakom MitID och samarbetet med det danska MitID-partnerskapet perfekt med vår expertis inom digitala identitetslösningar, kommenterar Didier Trutt, VD för IN Groupe.

– Vi är därför glada över att kunna bidra till att stärka de identitets- och förtroendelösningar som Nets har utvecklat, och som bidragit till att göra Danmark till ett av de mest digitaliserade samhällena i världen, tillägger han.

Danska medborgare kan vara trygga

Didier Trutt menar vidare att IN Groupe – genom de senaste månadernas förhandlingar med Nets – fått en klar uppfattning om vad som förväntas av en leverantör inom detta område.

– Vi känner oss helt övertygade om att vi kan uppfylla de förväntningar som är naturliga och vi ser nu mycket fram emot att bygga ett långsiktigt och starkt partnerskap med Digital Agency och Finans Danmark, så att danska medborgare och företag kan fortsätta att känna sig trygga in i sina digitala identiteter, säger Didier Trutt.

Inväntar godkännande av danska myndigheter

Innan transaktionen kan genomföras måste de grundläggande villkoren för transaktionen vara uppfyllda, och den nya köparen måste formellt godkännas av de danska myndigheterna som en fortsatt leverantör av eID-lösningar till den danska staten.

– Tills försäljningen slutligen kan genomföras kommer vi att säkerställa en fortsatt stabil och säker drift av de eID-lösningar som ingår i det avyttrade affärsområdet, och göra vårt yttersta för att våra kunder och danskarna ska fortsätta att uppleva ett välfungerande infrastruktur, säger Torsten Hagen Jørgsensen.

– Den lokala expertis som medarbetarna representerar är avgörande för att vi ska fortsätta leverera säkra och stabila digitala identitetslösningar i Danmark och Norden och vi ser fram emot att träffa och fortsätta arbetet med de många kompetenta medarbetarna inom eID-området, avslutar Didier Trutt.

Specialist på ID-lösningar och datasäkerhet

IN Groupe är en specialist inom digitala identitetslösningar, cyber- och datasäkerhet, och anses vara ledande inom sitt område i Europa. In Groupe har varit en pålitlig partner till den franska staten i många år och företaget har visat kompetens inom digitala identitetslösningar, dokumenthantering, pass- och gränskontroll, biometri och service av nationella banker. Den senaste tiden har företagets huvudfokus legat på norra Europa, där digitala identitetslösningar och säkra digitala lösningar är bland de mest avancerade i världen och gör att IN Groupe är en pålitlig partner för regeringar i Sverige, Tyskland och Nederländerna.Av IN Groupes 2000 anställda har IN Groupe för närvarande 400 anställda på de fem kontoren i dessa länder. IN Groupe är ett privat företag som ägs av den franska staten, men verkar som alla andra privata företag inom beslutsfattande och affärsverksamhet.Leverantörer
Till toppen av sidan