SecurityWorldMarket

2019-10-05

Nästan en femtedel har drabbats av it-brott

Foto: Caiaimage

Nästan var tredje svensk oroar sig för att för att bli utsatt för it-relaterad brottslighet, visar en undersökning från Novus. Trots detta har närmare hälften av befolkningen ett högriskbeteende på internet.

Den it-relaterade brottsligheten har ökat kraftigt i takt med digitaliseringen och bedragare utnyttjar de möjligheter som finns att komma åt personlig information. Brottsligheten är ofta gränsöverskridande och är många gånger svår att lösa. Att exempelvis använda enkla och samma lösenord till flera konton och spara kortuppgifter i olika digitala tjänster öppnar upp för bedragarna att komma åt personlig information och kortuppgifter.

– Att bli utsatt för brott är kännbart för individen. Det skapar både oro och avbrott i vardagen. Vi kan också se att brotten många gånger kopplas till grov organiserad brottslighet. Att öka allmänhetens förmåga att skydda sig bidrar till att stärka samhällets motståndskraft samtidigt som det bidrar till att försvåra för förövarna att kunna begå andra brott, säger Lotta Mauritzson, polisens nationella bedrägericenter.

Resultat från Novus undersökning:

  • 29 procent oroar sig för att bli utsatt för it-relaterad brottslighet.
  • Nästan var femte (17 procent) uppger att de redan har drabbats av it-brottslighet och dessa oroar sig i högre utsträckning (38 procent).
  • Var tredje svensk (32 procent) känner oro för att någon obehörig ska komma åt lösenord och kortuppgifter.
  • 38 procent har på grund av oro förändrat sitt beteende på nätet för att undvika risker. Fler män än kvinnor (42 procent män, 34 procent kvinnor).
  • 23 procent använder namn eller andra uppgifter som kan förknippas med ”mig eller min familj” eller vanligt förekommande ord.
  • 65 procent av svenskarna tvekar alltid och klickar först efter att de har försäkrat sig om att en länk i ett mejl eller ett sms från en vän verkar pålitlig. 12 procent klickar aldrig.
  • Var femte sparar alltid eller ibland sina kortuppgifter i appar och nätbutiker.
  • Unga, 18-29 år, är den åldersgrupp som i högst utsträckning sparar sina kortuppgifter i appar och nätbutiker (32 procent jämfört med 20 resp 21 procent).

Leverantörer
Till toppen av sidan