SecurityWorldMarket

2024-04-14

”Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin”

Polisens kraftsamling har kompletterats med en omfattande myndighetsgemensam insats, kallad Freja, mot våldsaktörernas privata ekonomi, bidrag och företagande.

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna har resulterat i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen, menar polisen.

Den myndighetsgemensamma satsningen är inriktad mot individer, nätverk och brottsområden inom den organiserade brottsligheten. Under 2023 lades ett stort fokus på de tongivande aktörerna i de senaste årens våldsamma konflikter mellan kriminella nätverk.

Polisens kraftsamling har kompletterats med en omfattande myndighetsgemensam insats, kallad Freja, mot våldsaktörernas privata ekonomi, bidrag och företagande.

– Gemensamt har vi stoppat bidragsutbetalningar, utmätt tillgångar, höjt skattebelopp och avregistrerat företag. Detta gör det svårare för den organiserade brottsligheten att begå brott och behålla sina brottsvinster, säger rikspolischef Petra Lundh.

Arbetet mot den kriminella ekonomin får ett allt större genomslag i satsningen där brottsutredningar kompletteras med förvaltningsbeslut rörande skatter, bidrag, tillgångar och tillstånd. Några viktiga prioriteringar är att komma åt felaktig folkbokföring och falska identiteter samt förhindra att bolag används som brottsverktyg. Flera brottsförebyggande initiativ drivs också mot till exempel. välfärdsbrott, avfallsbrott och brottslighet i hamnmiljöer, skriver polisen.

– Skatteverket har en viktig roll som grindvakt, säger Katrin Westling Palm, myndighetens generaldirektör. Ett exempel är att vi plockar F-skatten från företag vi misstänker används för att begå brott. Ett annat är att vi ökat våra folkbokföringskontroller rejält. Tack vare dessa insatser förebygger vi att brott begås, vilket är betydligt effektivare än att utreda begångna brott i efterhand.

– Inom satsningen har stort fokus legat på tillgångar under det senaste året. Det handlar om att slå mot den kriminella ekonomin, i stort och smått; det kan vara allt från att säkra många miljoner i tillgångar i en stor bedrägerihärva, till att utmäta en dyr klocka från en gängkriminell ute i storstadsnatten. Vår myndighet har ju utmätning av tillgångar som ett av våra huvudsakliga uppdrag, men det är när vi jobbar i samarbete med de övriga myndigheterna som det blir så här effektivt, säger Fredrik Rosengren.

– Fler samhällsaktörer behöver förhindra att organiserad brottslighet använder kommuner, regioner, myndigheter och företag som verktyg för grov ekonomisk brottslighet. Genom att systematiskt dela information mellan myndigheter och täppa till kryphål i olika system kan vi minska de kriminellas handlingsutrymme, säger rikspolischef Petra Lundh.

Satsningen har under senare år även uppnått flera strategiskt viktiga resultat. Några exempel är:

• Flera stora insatser har resulterat i långa fängelsestraff mot personer i kriminella nätverk som har ägnat sig avancerad brottslighet med våld, narkotikahantering och grova ekonomiska brott. I flera fall bedöms insatserna kraftigt ha minskat nätverkens långsiktiga förmåga att begå brott.

• Exempel finns på operativa insatser som lokalt har skapat en stor långsiktig effekt på brottsligheten. Det gäller både i större städer och på en mindre ort.

• Ett mer utåtriktat arbetssätt och ett förstärkt fokus på brottsförebyggande åtgärder har breddat satsningen. Samverkan med kommuner och regioner har fördjupats i satsningens pågående brottsförebyggande initiativ. Under 2023 tillkom även Trafikverket och Naturvårdsverket som nya nätverksmyndigheter i satsningen.Leverantörer
Till toppen av sidan