SecurityWorldMarket

2023-09-16

MSB: "Myndigheter är inte tillräckligt bra på cybersäkerhet”

Myndigheterna måste ta hjälp av näringslivet, anser Åke Holmgren, avdelningschef på MSB.

Myndigheter måste förbättra sitt samarbete med privata aktörer om cybersäkerhet, menar MSB.

– Vi måste hitta sätt där vi kan samutnyttja expertisen, säger Åke Holmgren, avdelningschef på MSB.


Åke Holmgren menar att Myndighetssverige är på efterkälken – om kampen mot cyberkriminella liknas vid en kapplöpning.

– Vi kommer aldrig att kunna lösa det här själva från det offentliga, säger han till TT.

Problemet har blivit större och det är en överlevnadsfråga både för företag och offentliga organisationer, menar Åke Holmgren. Därför måste myndigheterna ta hjälp av näringslivet, anser han och pekar på att informationssäkerhetsföretag har stor kompetens.

– Alla kan inte ha den här expertisen, vi måste hitta sätt där vi kan samutnyttja expertisen. Näringslivet och de internationella cybersäkerhetsföretagen är oerhört kvalificerade, säger han.

Många företag är kritiska till hur cybersäkerhetssamarbeten har skötts av myndigheter.

– Företag upplever att de lämnar ifrån sig information, ibland på grund av lagkrav eller på grund av olika samarbeten, men att man inte får så mycket tillbaka, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på branschorganisationen Tech Sverige, till TT.

Riksrevisionen har nyligen kritiserat regeringsarbetet med cybersäkerhet – till exempel just för att intressenter från näringslivet inte involverats tillräckligt.Leverantörer
Till toppen av sidan