SecurityWorldMarket

2024-04-18

#Trygghetnu: Markus Lahtinen kommenterar årets konferensinnehåll

Markus Lahtinen, leder för tredje året i rad konferensen #Trygghetnu som ägr rum på Clarion Stockholm Hotel den 25 qapril.

Markus Lahtinen är universitetsadjunkten vid institutionen för informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och kallas vanligen för kameraforskare. Den 25 april ska han på Clarion Stockholm Hotel moderera #Trygghetnu, konferensen där brottsbekämpande teknik och integritetsbehov diskuteras. Med anledning av det har Securityworldmarket.com intervjuat honom.

Markus Lahtinen har bland annat gjort sig känd för att göra opinionsundersökningar om människors syn på balansen mellan säkerhetskamerors olika fördelar å ena sidan och allmänhetens behov av integritetsskydd å andra sidan. Därav epitetet kameraforskare. Men hans intresse för säkerhetsfrågor är bredare än så. Och nu ska han leda konferensen #Trygghetnu för tredje året i rad.

Markus Lahtinen, kan du kortfattat definiera konferensens generella röda tråd?

– Årets röda tråd handlar om rättssäkerhet kopplat till teknikutveckling och personlig integritet. Just rättssäkerheten är en ny ingrediens i förhållande till de två andra – som såklart handlar om att inte bli oskyldigt dömd men kan även tänjas och mildras till att slippa bli oskyldigt utpekad. Det är från det som jag ska försöka problematisera de olika programpunkterna.

Vad ser du som höjdpunkterna i år?

– Jag är ju särskilt intresserad av kamerabevakning så Mikael Priks och Stefan Singmans programpunkter blir såklart extra lyssningsvärda för egen del. Men självfallet är jag nyfiken på allt, särskilt sådant som jag vet mindre om.

I år handlar mycket om kamerabevakning, dels kamerors brottspreventiva effekt, dels Stockholmspolisens syfte med utökad kamerabevakning. Varför är kamerabevakning ett så viktigt ämne nu?

– I Sverige har fördelarna med kameror från olika håll lyfts fram som ett viktigt verktyg för brottsbekämpningen. Polisen har fått ett uttalat mål att öka antalet kameror, ytterligare lagmässiga liberaliseringar är på ingång och kameratekniken i dess olika former befinner sig på en stark teknisk frammarsch.

Störst fokus i år är det på integritetsvänlig teknik. Integritetsskyddsmyndighetens representanter ska tala om detta liksom en panel av säkerhetsleverantörer. Är det en tanke och ett syfte med att IMY och säkerhetsbranschen på det här konkreta sättet diskuterar GDPR och hur lagen ska tolkas?

– Ja, verkligen. Den europeiska rättstraditionen - till skillnad från den svenska - är klart mer tolkande. Det är ständigt ’det beror på’-avväganden. Att IMY deltar är avgörande för att kunna få en någorlunda uppfattning om var gränserna ska dras. I Sverige kommer vi behöva vänja oss alltmer med denna tolkande EU-kopplade rättssynen.

Två av programpunkter avviker mycket från övriga programpunkter, Svensk Handels säkerhetschef Nina Jelver ska tala om den verklighet som butiksägare och butiksanställda lever i och därutöver ska Avanzas förre vd tala om drogkontroll på arbetsplatsen. Vad är tanken med dessa programpunkter?

– Rikard Josefsons åtgärd med att ta in en narkotikasökhund till kontoret tycker jag nog kan tänjas in inom ramen för programmet, för det antyder ju att det finns en misstanke om oegentligheter. Det i sin tur handlar ju om balansgången på en arbetsplats - kontroll eller förtroende för medarbetare?

– I butiksmiljöer har miljön hårdnat och stölder och hot mot anställda kräver delvis tekniska åtgärder. Arbetsplatser har genom arbetsrättsliga regler varit relativt fredad mark från olika former av bevakning, men vardagen ser annorlunda ut idag. Nina Jelver kommer ge en rik bild av hur det ser ut i svenska butiksmiljöer, och jag ska fråga hur butikspersonalen ser på bevakningsteknik - kräver de det eller är de misstänksamma?

Securityuser.com arrangeras den 25 april på Stockholm Clarion Hotel.com av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle samt publikationen Securityuser.com.

FOTNOT:För mer programinfo och deltagaranmälan till #Trygghetnu – klicka här.Leverantörer
Till toppen av sidan