SecurityWorldMarket

2022-01-19

Mobotix förvärvar spanskt AI-bolag

Thomas Lausten, CEO för Mobotix, ser förvärvet som ett viktigt steg i den tyska kameratillverkarens strategi för att stärka sin förmåga inom artificiell intelligens och djupinlärning.

Mobotix, utvecklare och tillverkare av lösningar för kamerabevakningslösningar, förvärvar Vaxtor Group, en specialist på AI- och Deep Learning-teknologier.

Det tyska företaget Mobotix har tecknat avtal om att att förvärva Vaxtor Group som är globalt verksam spansk aktör inom AI-baserad videoanalys, med fokus på OCR, det vill säga optisk teckenigenkänning och Deep Learning-teknologier.

Vaxtors OCR-analysteknik, och i synnerhet deras produkter inom automatisk nummerplåtsigenkänning (ALPR), tillhandahåller ett brett utbud av lösningar för många vertikala marknadssegment. Att ALPR-marknaden är het vittnar en rapport från Market intelligence där den globala marknaden för ALPR-lösningar förutspås öka från 2,3 miljarder USD till 3,8 miljarder USD 2025, baserad på en årlig tillväxt på 10 procent.

Vaxtor har en bred global kundbas, i 50 länder, och samarbetar med de flesta av de relevanta aktörer i branschen, Deras analysteknik, som används i kombination med kameror, möjliggör automatisk inspelning av exempelvis bokstäver, siffror eller annan maskin- och läsbar data som registreras och bearbetas i hög hastighet för att trigga igång processer.

Mobotix och Vaxtor har en relation sedan tidigare.Vaxtors produkter är exempelvis skräddarsydda för den högpresterande Mobotix 7-plattformen och deras analysappar kan köras decentraliserat i kamerorna, vilket tar bort behovet av dyr perifer hårdvara. De är också integrerade i Mobotix Hub videohanteringsprogramvara.

Med adessa faktorer i beaktande erbjuder förvärvet många kommersiella möjligheter och synergieffekter, i synnerhet när det gäller samarbete mellan Vaxtor R&D-avdelning och Mobotix nyligen etablerade utvecklingskontor i Madrid

Thomas Lausten, CEO för Mobotix, ser förvärvet som ett viktigt steg i den tyska kameratillverkarens strategi för att stärka sin förmåga inom artificiell intelligens och djupinlärning, men framhåller samtidigt att Vaxtor ska driva sin verksamhet som tidigare.

– Vaxtor kommer att fortsätta att verka som ett fristående företag, baserat på övertygande kommersiella och utvecklingssynergier och tydliga strategiska fördelar för båda parter, säger han.

Under förutsättning att förvärvet godkänns av berörda myndigheter förväntas det slutföras under Q1/2022.


Leverantörer
Till toppen av sidan