SecurityWorldMarket

2023-11-28

Mobil kamerabevakning för att bekämpa avfallsdumpning

Tyska staden Ludwigshafen har haft problem med omfattande olovlig avfallsdumpning. Nu vill politikerna i staden använda sig av mobila kamerabevakningsenheter för att bekämpa problemen, det skriver public service-bolaget SWR.

Som ett svar på att det återkommande problemet med olaglig avfallshantering i Ludwigshafen i sydvästra Tyskland, planerar nu stadens politiker att kamerabevaka olika områden i staden under det kommande året.

Inget nytt förslag

Under 2022 dokumenterades 4 393 fall av olaglig avfallshantering i Ludwigshafen, mer än 15 gånger så många som 2007. En åtgärd som diskuterats de senaste åren är att använda sig av kamerabevakning, men regelverket kring dataskydd har hindrat införandet.

Nu finns det en kompromiss, övervakning tillåts på fyra särskilt drabbade platser – med restriktionen att entréer till husen maskas.

– Det är naturligtvis tråkigt för oss eftersom vi då inte ser vem som till exempel bär ut soporna från huset, säger miljöchefen Alexander Thewalt om begränsningen.

Vidare måste skyltar informera om videoövervakningen. Medlemmar i miljöutskottet påpekar att människor då kanske bara kommer att slänga sitt skräp ”bara 20 meter längre bort”.

Trots invändningarna hoppas stadens politiker nu kunna införa åtgärden under 2024.

En mobil enhet för kamerabevakning

Senast i mars 2024 bör övervakningsfordonet vara redo att användas. Enligt stadens uppgifter saknas det i nuläget bara två antenner och ombyggnaden av fordonet. Men stadsförvaltningen är optimistisk och tror att projektet kommer att hålla sig enligt den nya tidsplanen.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan