SecurityWorldMarket

2022-09-29

Microsoft och ReDi Schooliutbildar kvinnor i cybersäkerhet

Kursdeltagarna samlade.

Nu inleder Microsoft ett nytt partnerskap med ReDI School i Malmö i syfte att öka mångfalden och bidra till att minska kompetensbristen i techbranschen. Tillsammans har man tagit fram ett utbildningsprogram för personer som vill komma in i tech- och cybersäkerhetsbranschen. Målet att utbilda 80 personer med fokus på kvinnor.

Bristen på kvalificerad arbetskraft inom tech är en utmaning för det svenska näringslivet. Enligt statistik från TechSverige kommer det redan år 2024 att saknas 70 000 IT- och techkunniga i Sverige. Samtidigt är bristen på kvinnlig kompetens inom techbranschen stor och inom cybersäkerhet är enbart 15 procent av de yrkesverksamma kvinnor, enligt statistik från LinkedIn.

Microsoft inleder därför ett samarbete med den ideella organisationen ReDI School of Digital Integration i Malmö. Samarbetet är en del av Microsoft Sveriges initiativ Skill Up Sweden som syftar till att främja digital kompetensutveckling för alla. Programmet ska bidra till att öka mångfalden och antalet kvinnor inom den svenska techbranschen och lanseras i september i år.

Frida Orring, samhällspolitiskchef på Microsoft, anser att partnerskapet är ett konkret exempel på hur branschen själva kan bidra till att komma till rätta med jämställdhetsgapet och kompetensbristen inom cybersäkerhet i Sverige.

– Sverige placerar sig långt ner på listan i vår statistik över antalet kvinnor som arbetar med cybersäkerhet i Europa. Utbildningssamarbetet med ReDi School adresserar både den kompetensbrist som Sverige upplever inom cybersäkerhet och jämställdhetsgapet i cybersäkerhetsbranschen i stort. Vår förhoppning är att kursdeltagarna får en snabbare väg in till en spännande karriär inom tech och att samarbetet bidrar till en positiv samhällsutveckling i Malmö, säger Frida Orring.

Samarbetet går ut på att erbjuda intensivkurser som drivs av både Microsoft och ReDI School i Malmö, där studenterna får exempelvis utbildas i hur man skyddar företagsmiljöer och hybridmiljöer, implementerar och hanterar säkerhets- och efterlevnadslösningar, och reagerar på hot. Vid genomförd utbildning får studenterna en officiell Microsoft-certifiering. Kurserna pågår under 12 veckor och innehållet varierar beroende på studenternas förkunskaper. Målet är att deltagarna ska stärka sina digitala färdigheter, utöka sitt professionella nätverk och ta steget in på arbetsmarknaden.

Felix Unogwu är ansvarig för ReDI Schools verksamhet i Malmö och programmet som har tagits fram tillsammans med Microsoft. Han är positiv till partnerskapet som både förbereder deltagarna inför en ny karriär och gör skillnad för såväl branschen som samhället i stort.

– ReDI School är ett koncept som alla vinner på och något som gynnar alla. Vi får engagerade medborgare som är redo att ta sig in på arbetsmarknaden med sina nya kompetenser, företag som hittar de kvalificerade talanger de söker och slutligen ett samhälle som får ökade skatteintäkter. Alla blir verkligen vinnare, säger Felix Unogwu.

Sedat Arif, Kommunalråd (S) med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö stad, kommenterar ReDI Schools etablering i Malmö.

– Jag är glad över att ReDI School har etablerat sig i Malmö och ser fram emot att följa deras viktiga arbete med att få in fler kvinnor i techbranchen samtidigt som de får en egen försörjning, säger Sedat Arif.Leverantörer
Till toppen av sidan