SecurityWorldMarket

2022-09-21

Marknaden för säkerhetselektronik i fokus när Skydd öppnar

Marknadanalytikern James McHale är en återkommande talare på Sectech-mässorna i Skandinavien och ska även tala på Skydd på öppningsdagen.

På säkerhetseventet Skydds öppningsdag kommer besökarna få en möjlighet till inblick i statusen på den globala marknaden för elektroniska produkter och system för fysisk säkerhet.

Klockan 10.00 den 25 oktober kommer marknadsanlytikern James McHale, från Memoori, att hålla ett anförande på Stockholmsmässan om marknaden för fysisk säkerhet med fokus på elektroniska produkter inom inbrottslarm, passerkontroll, videoövervakning och perimeterövervakning.

Vad händer på marknaden för elektroniska system och produkter för den fysiska säkerhetsmarknaden? Hur stor är marknaden för passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm? Vilka faktorer driver marknaden och hur konsoliderad är den? Vilken påverkan kan komponentbristen, de rusande energipriserna och den skenande inflationen få på marknaden?

Det är några av frågorna som James McHale kommer lyfta och besvara. Hans slutsatser är hämtade i Memoori-rapporten “The physical Security Business 2020 to 2025” som släpptes tidigare i år.

Värd för programpunkten är AR Media International,

 – Vi lever i globaliseringens tidevarv och är därför jätteglada över att James McHale kommer till Skydd för att ge intresserade en inblick i hur den globala marknaden för elektroniska fysiska säkerhetsprodukter ser ut idag utifrån den omfattande studie som Memoori gjort, kommenterar Lennart Alexandrie, vd för AR Media International.

Anförandet genomförs på engelska.Leverantörer
Till toppen av sidan