SecurityWorldMarket

2023-08-14

Marknaden för CIAM växer snabbt

Enligt en rapport från Marketandmarkets kommer den globala konsumentmarknaden för ID-accesshantering (CIAM), växa från 8,6 miljarder dollar 2023 till 18,1 miljarder dollar 2028 med en genomsnittlig årlig tillväxt på 16,2 procent under perioden.


Ökningen av identitets- och autentiseringsbedrägerier och kravet på att leverera friktionsfria kundupplevelser driver tillväxten av marknaden. Analytiker antyder dock att svårigheterna att ta itu med komplexiteten hos avancerade hot kan hämma marknadstillväxten.

Tjänsterna som tillhandahålls av säkerhetsleverantörer syftar till att hjälpa kunder att effektivt använda och hantera CIAM (Consumer ID Access Management). Leverantörerna erbjuder olika typer av support, inklusive rådgivning, utbildning, utbildning och löpande assistans. Det primära fokuset är att hjälpa organisationer att uppnå sina affärsmål med hjälp av deras CIAM-produkter. För att möta organisationers säkerhetsbehov används uppdaterade tekniker, omfattande strategier och expertis. Här inbegrips att leverera skräddarsydd implementering och riskbedömning och hjälp tatt distribuera CIAM enligt branschens bästa praxis.

Integrations- och distributionsstrategier

Integrations- och distributionstjänster hjälper organisationer att utforma och implementera effektiva CIAM-strategier, minska risker, förhindra intäktsförluster och förbättra säkerheten inom sina befintliga informationssystem. Dessa tjänster är särskilt avgörande för icke-IT-företag med expertis att navigera i komplexa säkerhetstekniker och skydda deras organisationsdata. Genom att utnyttja integrations- och distributionstjänster kan organisationer utnyttja kunskapen och vägledningen från experter för att säkerställa en robust och säker CIAM-implementering.

Stark tillväxtpotential i Asien och Stillahavsområdet

Asien och Stillahavsområdet är den snabbast växande regionen på CIAM-marknaden, enligt rapporten. I rapporten lovande tillväxtmöjligheter i Kina, Japan, Indien och andra utvecklingsländer. Asien och Stillahavsområdet har genomgått en enorm ekonomisk tillväxt, politisk omvandling och social förändring de senaste åren.

Digitaliseringen på marknaden i Asien och Stillahavsområdet har accelererat på grund av ökad internetanvändning, utökad mobilanslutning, ökande smartphoneanvändning och en växande teknikkunnig befolkning. Företag i alla vertikaler i Asien och Stillahavsområdet har introducerat innovativa digitala finansiella tjänster. Digitaliseringen har hjälpt organisationer att utöka sin räckvidd till en bred befolkning i regionen.

Stark ökning av konsumenter

Enligt Adobes nya 2022 Digital Trends: APAC in Focus research rapporterade 77 % av Asien och Stillahavsföretagen (APAC) företag en ökning av nya konsumenter via digitala kanaler under de föregående 18 månaderna. Den snabba digitaliseringen i olika branscher har vidgat möjligheten till risker med identiteter. Mer personlig och känslig information utbyts och förvaras digitalt i takt med att fler tjänster, transaktioner och interaktioner sker online. Cyberkriminella kan använda dessa chanser för att attackera människor och organisationer för bedrägeri och identitetsstöld, vilket har ökat efterfrågan på effektiva CIAM-lösningar från organisationer och regeringar.

Stora spelare

Några av huvudaktörerna på CIAM-marknaden inkluderar IBM, Microsoft, Salesforce, SAP, Broadcom, Okta, Akami Technologies, Ping Identity, Forgerock, Loginradius, HID Global, Manageengine, Widasconcepts, Acuant, Omada, Onewelcome, Globalsign, Ubisecure, Secureauth, WSO2, AWS, Simeio Solutions, Auth0,Cyberark, Onelogin, Trusona, Fusionauth, IDnow, Strata Identity och Evident.Leverantörer
Till toppen av sidan