SecurityWorldMarket

2023-09-25

Marknaden för fysisk säkerhet omsätter 110,2 miljarder dollar 2023

Northbrook, Il (USA)

I en nyligen publicerad rapport av Marketsandmarkets beräknas den globala storleken på den fysiska säkerhetsmarknaden växa från 110,2 miljarder dollar 2023 till 136,9 miljarder dollar 2028 med en CAGR på 4,4 % under prognosperioden.

Marketsandmarkets analytiker tyder på att den ökande användningen av IP-videoövervakning och ökningen av fall av skadliga aktiviteter och säkerhetsintrång i fysiska system driver tillväxten av den fysiska säkerhetsmarknaden. Omvänt finns det också svårigheter att hantera komplexiteten hos avancerade hot, vilket också kan hindra marknadstillväxt.

Hanterade tjänster

Effektiv hantering av affärsprocesser i moderna företagssammanhang kräver antagande av beprövade tillvägagångssätt mellan organisationer. Organisationer tvingas lägga ut vissa uppgifter på entreprenad eftersom underhåll av interna tjänster kräver mer tid och resurser samt kostar mer pengar.

Det betyder ökad efterfrågan på tjänsteleverantörer som kan garantera skyddet av viktiga företagsdata samt effektiviteten i affärsprocesser. Kunderna vill ha hjälp med att hålla sin hårdvara, mjukvara och sina fysiska säkerhetssystem samt lösningar uppdaterade med de senaste förbättringarna. Marketsanmarkets menar att kundernas interna kapacitet ökar när MSP:er (Manages Service Providers) skyddar deras fysiska tillgångar och IT-systemtillgångar.

Passerkontroll som tjänst

Mot ovanstående bakgrund är det inte konstigt att efterfrågan på Access Control as a Service (ACaaS), det vill säga passerkontroll som tjänst, ökar i flera vertikaler. Att molnbaserade passerkontrollösningar har en så stark tillväxt motiveras av dess utmärkande egenskaper, såsom fjärrhantering, skalbarhet, realtidskontroll, datasäkerhet och säker kommunikation. Viktigt är också passerkontrollsystemens roll och förmåga att stärka den övergripande säkerheten i en organisation, tillhandahålla en flexibel lösning för att möta specifika behov, förbättra operativ effektivitet och säkerställa skydd för personal och värdefulla tillgångar, skriver Marketsandmarket.

Asienmarknaden växer snabbast

Till följd av ökad brottslighet men också politisk oro ökar marknaden för elektroniska lösningar för fysisk säkerhet särskilt snabbt i Asien och Stillahavsområdet, särskilt i Kina, Malaysia, Australien och Indien. Regeringen i dessa nationer investerar en betydande del av sina federala budgetar på att satsa på fysiska säkerhetslösningar.

Smarta städer – också en tillväxtfaktor

Dessutom påverkas regionen av den snabba utvecklingen av smarta städer. Länder som Kina har investerat stort i program för smarta städer och enligt Marketsandmarkets planerar man att spendera 39 miljarder USD på smarta städer.

Smarta städer är starkt beroende av fysiska säkerhetslösningar, vilket också driver den fysiska säkerhetsmarknaden i regionen, skriver Marketsandmarkets i sin rapport.Leverantörer
Till toppen av sidan