SecurityWorldMarket

2020-01-20

Loomis förvärvar Nokas Värdehantering i Sverige

Loomis AB har, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige AB,  ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i aktiebolaget Nokas Värdehantering AB, ett dotterbolag till Nokas Kontandthåntering AS i Norge.

Enterprice value, dvs köpeskillingen på skuldfri basis, uppgår till cirka 80 miljoner kronor.

Nokas Värdehantering har cirka 220 anställda och nettointäkterna, under den senaste tolvmånadersperioden med avslut september 2019, uppgick till cirka 215 miljoner kronor. Den nuvarande rörelsemarginalen, EBITA – det vill säga resultatet före räntor, skatt och avskrivningar på immateriella tillgångar – är negativ.

Verksamheten kommer att redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen. Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen. Förvärvet kommer att slutföras under förutsättning att Finansinspektionen godkänner Loomis Sverige som ägare. Köpeskillingen betalas vid slutförandet av transaktionen.

Inklusive integrationskostnader förväntas förvärvet ha en marginell negativ påverkan på Loomis vinst per aktie för 2020. Därefter förväntas den förvärvade verksamheten visa vinst.

Nokas CMS AB, ett dotterbolag till Nokas Värdehantering som bedriver bankomatverksamhet i Norden, är inte en del av transaktionen och kommer att vara kvar i Nokas-koncernen.

– Förvärvet av Nokas svenska värdehantering ger oss ytterligare möjligheter att utveckla vårt serviceerbjudande på den svenska marknaden. Vi är övertygade om att vi kan öka mervärdet för våra nytillkomna kunder men även för våra befintliga kunder i Sverige. Vi välkomnar alla nya anställda och kunder till Loomis, kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.


Leverantörer
Till toppen av sidan