SecurityWorldMarket

2023-11-21

LinkedIn använder generativ AI för att hantera cyberfrågor

Det interna teknikutvecklarna på Microsoft-ägda bolaget LinkedIn har arbetat med generativ AI för att skapa en dialogrobot som kan hantera LinkedIn-anställdas frågor som rör företagets riktlinjer kring cybersäkerhet. De första resultaten visar på en tydlig tidsbesparing, det skriver tidningen Wall Street Journal.

LinkedIn testar en generativ artificiell intelligens (AI) för att snabbt besvara anställdas och leverantörers frågor om cybersäkerhetspolicies. Plattformen har utvecklat en dialogrobot som svarar på cybersäkerhetsfrågor och resultaten är lovande. Svarstiderna för dialogroboten är cirka fem sekunder, jämfört med 15 minuter när en mänsklig assistent svarar. Tidiga tester visar att dialogroboten ger rätt svar i cirka 90% av de avgivna svaren.

Geoff Belknap, LinkedIns informationssäkerhetschef, säger att snabba svar på cyberfrågor hjälper andra avdelningar som marknadsföring och försäljning att fokusera på sina ansvarsområden.

– Säkerhet måste i botten vara en affärsdrivare, likaså måste säkerhet vara en del ett företags långsiktiga tillväxtplan, säger Geoff i en kommentar till Wall Street Journal.

Andra stora företags cybersäkerhetsledare har experimenterat med generativ AI. Leksakstillverkaren Mattel har testat generativ AI för att hjälpa sin cybersäkerhetspersonal med tidskrävande uppgifter. Vissa företag har dock förbjudit eller begränsat sina anställdas användning av generativ AI på grund av säkerhetsrisker. Samsung förbjöd tillfälligt sina anställda att använda ChatGPT eftersom känslig information hade delats av anställda på ChatGPT.Leverantörer
Till toppen av sidan