SecurityWorldMarket

2019-10-24

Larmtjänst passerar 300 000 förmedlade händelser

Start up-företaget Intrasenze, som lanserade UAN-Safe i maj 2018, passerade 300 000 förmedlade händelser i oktober 2019.

Allt fler företag och kommuner anslutit sina larm till tjänsten som lanserades för ett år sedan.

– I dag, mindre än ett år senare, ser vi en tillväxt på 1 000 procent och hanterar nu 100 larmhändelser i timmen, säger Intrasenze VD Tony Fahlström.

UAN-Safe är en molnbaserad tjänst där användarna hanterar sin egen säkerhetslösning via en app i sina iOS- eller Android-baserade mobila enheter. Tjänsten distribueras via återförsäljare och erbjuder systemleverantörer att bli en del i Intrasenze öppna ekosystem.

– Kunderna ser UAN-Safe som en global användardriven larmcentral i molnet där de själva kan skapa sin egen lokala lösning, fortsätter Fahlström.

Kommunikationen sker i privata eller öppna nätverk och kan även ske i publika nätverk beroende på situation och typ av information. Redan idag kan kunderna ansluta sina lokala larmsystem, oavsett fabrikat, och få ut klartextinformation i sina användares mobila enheter. Intrasenze ger kunden äganderätt till sin egen lösning och data samtidigt som den är kostnadsbesparande.

– Med UAN-Safe får distributörerna en återkommande intäkt. Genom att erbjuda sina kunder ett eget larmhanteringssystem där teknikerna kan arbeta simultant i samma system och integrera sina systemleverantörer i lösningen ökar kundnyttan och intäkten per anställd samtidigt som de digitaliserar sin affärsmodell i en symbios med sina leverantörer.

– Tack vare UAN-Safe får systemleverantörerna möjlighet att integrera sina produkter och tjänster i denna SaaS-lösning. Intresset ökar från systemleverantörerna att integrera sig tekniskt och att ingå i Intrasenze öppna ekosystem i symbios med sina distributörer och återförsäljare, menar Tony Fahlström avslutningsvis.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan