SecurityWorldMarket

2023-11-24

Låg tilltro till rättsväsen och positiv syn på kamerabevakning i Indien

Idag finns det 11 kameror per 1000 indier, och i storstäderna är koncentrationen av kameror betydligt högre. Indier ser positivt på kamerabevakning som åtgärd att stärka säkerheten i landet, men anammar också tekniken som ett svar på den låga tilltro till rättsväsendet, skriver brittiska BBC:s Indien-redaktion.

Enligt Comparitech, ett brittiskt forskningsföretag inom cybersäkerhet och integritet, finns det idag över 1,5 miljoner säkerhetskameror i ett urval av 15 städer i Indien. Den samlade befolkningen i dessa städer, som uppgår till 135,8 miljoner, resulterar i ett uppskattat genomsnitt av 11 kameror per 1 000 invånare.

Hög kamerakoncentration i storstäder

Vissa indiska städer har en betydligt högre koncentration av kameror. Hyderabad har nästan 42 kameror per 1 000 invånare. Indore hade högst - 63 per 1 000 invånare. Dessa två städer, tillsammans med huvudstaden Delhi (27 kameror) och Chennai (25 kameror), är bland de mest kameratäta städerna i världen enligt Comparitech.

Allmänhetten stöttar statlig övervakning

I en annan rapport från Common Cause, en ideell organisation, i samarbete med Lokniti-CSDS, en opinionsundersökningsgrupp, bekräftar intresset för kamerabevakning bland indier. Studien, som bygger på intervjuer med över 9 700 personer i 12 delstater, konstaterar ett ”stort stöd från allmänheten för vissa former av statlig övervakning”.

Tre av fyra respondenter trodde starkt att kamerabevakning hjälpte till att övervaka och minska brottsligheten.

Låg tilltro till rättsväsendet

Enligt Rebecca Moody på Comparitech, har de flesta indier har lågt förtroende för polisen.

- Att använda en teknologisk lösning för att behandla ett förtroendeproblem är i grunden lockande, lyfter hon fram som en möjlig orsak.Leverantörer
Till toppen av sidan