SecurityWorldMarket

2022-11-28

Kinesisk säkerhetsteknik bannlyst på ”känsliga platser” i Storbritannien

Den brittiska regeringen har via UK Cabinet Office uppmanat alla centrala departement att upphöra med installation av kinesisk säkerhetsutrustning på”känsliga platser”, rapporterar Financial Times.

Det brittiska beslutet meddelades i torsdags och har fattats på säkerhetsmässiga grunder. Beslutet rör alla kinesiska säkerhetsbolag som lyder under den kinesiska underrättelsesamarbetslagstiftningen från 2017. Enligt denna lag är alla kinesiska bolag ålagda att rapportera in information till den kinesiska underrättelsetjänsten om den av staten anses ha kinesiskt nationellt säkerhetsintresse.

Bland de kinesiska företag berörs märks framför allt Hikvision och Dahua som är två av världens största leverantörer av videoövervakningsutrustning. Financial Times skriver i sin artikel att man försökt få en kommentar av Dahua, men utan framgång.

Vilka åtgärder som vidtas kring den utrustning som redan är i drift är fortsatt oklart, men en inventering av nuvarande bestånd rekommenderas, eller att – i sista fall – enskild utrustning helt enkelt byts ut till icke-kinesiska fabrikat i slutet av produkternas livslängd.

Att det kan bli tal om ytterligare brittiska åtgärder är inte osannolikt då en grupp parlamentsledamöter redan tidigare i år efterlyst ett nationellt säljstopp för all kinesisk säkerhetsutrustning.Leverantörer
Till toppen av sidan