SecurityWorldMarket

2023-03-15

Kameror viktiga för bekämpning av kriminalitet i Huddinge

För 2023 har 38 miljoner avsatts i ett trygghetspaket för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Huddinge.

Stärkt samverkan med polis, trygghetskameror, förstärkt avhopparverksamhet och implementering av Sluta skjut-strategin – det är några insatser som Huddinge arbetar med för att öka tryggheten.

För 2023 har 38 miljoner avsatts i ett trygghetspaket för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Huddinge. En del i satsningen är installationen av trygghetskameror i Skogås centrum och vid Stuvsta pendeltågsstation.

Utsatt område

Arbetet med installationen av trygghetskameror i Skogås centrum påbörjades hösten 2022. Skogås har under en längre tid identifierats som ett av Huddinges mer utsatta områden där det finns ökad risk för kriminalitet och otrygghet. Efter den tragiska händelsen där en 15-åring sköts till döds i området i januari har kamerorna känts än mer angelägna: 

– Gängkriminaliteten och det dödliga våldet ska bort från Huddinges gator. Sedan den tragiska händelsen i Skogås har ytterligare liv gått förlorade, både i Huddinge och i andra kommuner i regionen. Vi måste tillsammans arbeta brett för att öka tryggheten, stärka det brottsförebyggande arbetet och underlätta vid brottsutredningar samtidigt. I detta arbete spelar bland annat trygghetskameror en viktig roll och framöver ska fler kameror installeras där de bäst behövs, säger Aza Cheragwandi (S), kommunalråd med ansvar för socialtjänsten och frågor rörande prevention, trygghet och demokrati.

Ny beredning

Huddinge kommun kommer nu att ta ett mer strategiskt grepp om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genom att samla de trygghetsskapande och brottsförebyggande frågorna i en ny beredning för trygghet, prevention och demokrati. Det systematiska och förebyggande arbete involverar kommunens förvaltningar och bolag samt externa aktörer som polis, räddningstjänst, kriminalvård och civilsamhället.

Samverkansöverenskommelse

Kommunen har tecknat en ny samverkansöverenskommelse med kommunens fastighetsbolag, polis, räddningstjänst och kriminalvården och under hösten 2022 påbörjades arbetet med att implementera GVI, Group Violence Intervention. Strategin, som även kallas Sluta skjut, går i korthet ut på att mobilisera polis, kommun och civilsamhället för att stoppa grovt och dödligt våld, samt för att motivera fler att lämna gängkriminella strukturer.Leverantörer
Till toppen av sidan