SecurityWorldMarket

2023-09-19

Jernhusens fastigheter investerar i molnbaserat passersystem

Carlo Pompili och Johan Weckström, vd respektive marknadsansvarig på Telcred. Telcred.

Jernhusen har tecknat avtal med säkerhetsbolaget Telcred avseende ett nytt molnbaserat passersystem. Utrullningen av det nya systemet sker successivt och fokuseras till en början på fastigheter inom affärsområdet depåer och kombiterminaler.

Med tiotusentals användare är projektet ett av de största inom proptech och digitalisering av fastigheter i Sverige. Förutom programvara omfattar avtalet hårdvara, driftsättning och mjukvaruutveckling.

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över hela landet. Vårt nya system gör att vi får bättre kontroll, från Luleå till Malmö, utan att egentligen behöva vara på plats, säger Peter Larsson, chef för affärsområde depåer och kombiterminaler hos Jernhusen.

Framtidens modell

Genom den nya lösningen kommer tiotusentals användare att få en bättre, säkrare och smidigare tillgång till Jernhusens fastigheter.

– Vår model,l där hyresgästerna själva kan sköta sina behörigheter i egna virtuella system, har varit väldigt framgångsrik under de pilotprojekt som har genomförts tillsammans med Jernhusen. Vi tror att detta är modellen för framtiden, säger Carlo Pompili, vd för Telcred.

Säkerhet och kontroll

Avtalet är resultatet av en utvärdering som pågått under två år och som gjorts av Jernhusen tillsammans med Meta Fastighetsadministration. Avgörande urvalskriterier var kontroll och säkerhet tillsammans med möjligheten att integrera externa system, enkel att administrera och att det baseras på öppna standarder.

– Säkerheten är av högsta betydelse för all vår verksamhet. Vi ställer oerhört höga krav på både skalskydd och behörigheter. Att hitta ett system som håller standarden både säkerhets- och kvalitetsmässigt har varit avgörande. Vi har jobbat noggrant för att hitta en leverantör som kan uppfylla alla kriterier. Det känns väldigt bra att nu kunna stärka upp säkerheten ytterligare, säger Peter Larsson, chef för affärsområde depåer och kombiterminaler hos Jernhusen.

Ett öppet system

Som ett av de största fastighetsbolagen i Sverige gör Jernhusen ett tydligt vägval och väljer att gå mot öppna system.

– Avtalet med Jernhusen är en seger för system som är baserade på öppna standarder där företagen inte blir inlåsta med en enskild leverantör. Vi är imponerade över Jernhusens beslutsamhet på denna punkt. Avtalet med dem öppnar vägen för andra som vill styra mot öppna system som är lätta att integrera med, säger Johan Weckström, marknadsansvarig på Telcred.

Hårdvaran kommer huvudsakligen från Axis Communications och Seriline. Valet av partner för projektering och projektledning av installationen föll på Siqure.

Del av större digitaliseringsresa

Implementeringen av den moderna och molnbaserade passerkontrollösningen är en del av ett större digitalt initiativ inom Jernhusen.

– Den typ av öppen lösning som vi nu utvecklar är inte så vanlig. Det är däremot viktigt för att möta framtiden. Vi börjar nu med våra depåer. Men vi är övertygade om att detta kommer att kunna användas i flera delar av vår verksamhet inom kort, säger Per Forsling, chef för teknik och verksamhetsutveckling hos Jernhusen.

Störst i Sverige på depåfastigheter

Jernhusen är störst i Sverige på depåfastigheter med depåer på 13 orter. Varje dygn rullar drygt 3 700 tåg i Sverige som förr eller senare behöver tvättas, repareras, tömmas eller servas. Att administrera inpassering till Jernhusens depåer innebär stort arbete och tiotusentals användare.

– Vår ambition är att utveckla oss själva samtidigt som vi möjliggör våra kunders digitalisering. Framtidssäkrade system, med enkla och stabila lösningar i våra fastigheter, lägger grunden för vår gemensamma digitala transformation, säger Per  Forsling, chef för teknik och verksamhetsutveckling hos Jernhusen.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan