SecurityWorldMarket

2024-03-11

Irisity förvärvar svensk-ungersk leverantör av AI-baserad videoanalys

Irisity AB har undertecknat ett bindande term sheet för att förvärva 100 procent av aktierna i Ultinous Zrt mot en ersättning om 45 miljoner kronor, på kassa- och skuldfri basis och under antagande av normaliserat rörelsekapital, som kommer att betalas genom en apportemission av 9 000 000 nya aktier i Irisity till en teckningskurs om 5 kronor per aktie.

I samband med förvärvet, och som del av term sheet, kommer Stockhorn Capital AB (grundat av Gustav Andersson och Inna Kaushan) investera 45 miljoner kronor i Irisity genom en riktad nyemission på samma villkor som apportemissionen, det vill säga 5 kronor per aktie.

Förvärvet, apportemissionen, och den riktade Emissionen är föremål för nationell FDI-lagstiftning (Foreign Direct Investments) vilket kräver godkännande från svenska och ungerska myndigheter. Kallelse till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen i Irisity att besluta kring apportemissionen och den riktade Emissionen kommer att publiceras separat.

AI-baserade IT-lösningar

Ultinous grundades 2014 och är ett svensk-ungerskt bolag med ambitionen att transformera de senaste innovationerna för djupinlärning till lättanvända IT-lösningar som dagligen stöttar företag. Med kontor i Budapest och Malmö som specialiserar sig på Nvidia-baserad AI-videoanalys, är Ultinous i framkant av industriinnovationen. Ultinous erbjuder både kriminalteknisk och realtidsvideoanalys, som är anpassningsbar för programvara på plats eller molntjänster.

– Detta förvärv och Gustav Anderssons anslutande till vårt team markerar ett avgörande ögonblick i vår strävan att bli marknadsledande. De synergieffekter som finns mellan Irisitys och Ultinous teknologier, kombinerat med vår gemensamma entreprenörsanda, förväntas stärka vår närvaro på marknaden och öka aktieägarvärdet, säger Ulf Runmarker, styrelseordförande för Irisity.

Gustav Andersson tar plats i styrelsen

Gustav Andersson kommer med sin erfarenhet som investerare och med sin entreprenörsarv från familjen Rune Andersson, att ingå i Irisitys styrelse och vara viktig del av detta strategiska drag. Hans engagemang förväntas driva lönsam tillväxt och tillföra betydande värde till företagets verksamhet.

– Att förena Ultinous banbrytande AI-teknologi med Irisitys omfattande globala försäljningsnätverk är banbrytande. Detta samarbete är katalysatorn för snabb tillväxt och innovation”, säger Gustav Andersson.

Sofistikerad videoanalys

Ultinous förväntas stärka Irisitys nuvarande plattform och produkterbjudande genom att införliva sofistikerad videoanalys, samt frigöra framtida intäkter och kostnadssynergier.

– Vi är glada att välkomna det talangfulla Ultinous-teamet. Deras exceptionella produktportfölj, inklusive det mångsidiga och kraftfulla forensiska söksystemet baserat på generativ AI, stärker vår ledande position inom branschen”, säger Keven Marier, VD för Irisity.Leverantörer
Till toppen av sidan