SecurityWorldMarket

2021-12-13

Intervju med Fredrik Gren: "Vi bygger Prosero för att finnas kvar långsiktigt"

Framgången bottnar i att koncernen inte jagar inköpssynergier, menar Fredrik Gren, vd för Prosero Security Group. Foto: Jenny Drakenlind/Ambea

När private equity-bolaget Valledo bildade Prosero Security Group 2017 fick förvärvsresan sin början. Nu, i slutet av 2021 innefattar koncernen 66 företag med etablering på 100 olika platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland som tillsammans omsätter över 2 miljarder kronor.

Framgången bottnar i att koncernen inte jagar inköpssynergier, menar Fredrik Gren, vd för Prosero Security Group, i en intervju med tidningen Detektor och som vi nu också publicerar här.

Att förvärva bolag och utlova att verksamheter över tid ska drivas som tidigare lät mer som ett lockbete än något annat. Men Prosero har stått vid sitt ord och de entreprenörer som sålt av sina verksamheter till Proserogruppen förefaller vara nöjda med utvecklingen.

För Fredrik Gren är det inte överraskande att Proseros strategi utfallit så väl. Att jaga synergier och tvinga dessa entreprenörsbolag till anpassningar skulle inte gynna någon, menar han.

– Det finns en anledning till att de här företagen varit framgångsrika i tio eller femton år. De kan sina kunder och vet vilken organisation som fungerar för dem. Ska vi då gå in och rota i det dom gör? Det är ju det dummaste man kan göra. Vi låter dom köra på.

Framgångsfaktorer får bestå

De flesta bolag som ingår i Prosero-koncernen är relativt små, med en omsättning på 10 till 20 miljoner kronor. Nu pågår en snabb digitalisering som förändrar mycket. Företagen behöver inhämta kunskap och göra investeringar, för att kanske ta de första stegen från en produktorienterad till en tjänstebaserad affärsmodell. Hur ska de små företagen kunna hänga med i matchen och vara konkurrenskraftiga? Kan det verkligen hålla att låta alla Prosero-företag ”köra på”?

– Vi har sagt så här, grunden är att vi inte ska peta i det som historiskt varit deras framgångsfaktorer. Det innefattar också varumärken inklusive hur bilar skyltas eller vilka profilkläder som används och så vidare. Allt detta är solklart, säger Fredrik Gren.

Tre områden som drivs centralt

Fredrik Gren påtalar dock att det finns tre områden som koncernen driver centralt och som dotterbolagens ledningar själva väljer om de vill dra nytta av.

– Vissa saker kan vara svårt för enskilda bolag att klara av och då kan vi som koncern med en större body hjälpa till. Vi har landat i tre områden. Vi har utvecklat en kvalitetssäkrad standard för kompletta digitala låslösningar för flerbostadsfastigheter som vi kallar Digital låssmed. De andra två handlar om digital marknadsföring och utbildning genom Prosero Academy, säger Fredrik Gren.

Samarbete är nyckeln

Kompetenser inom olika teknikområden varierar förstås mellan Prosero-bolagen. Här kan inte Prosero Security Group centralt erbjuda utbildning eller kompetensutveckling.

– Kompetensen finns ute hos säkerhetsföretagen. Vi har många bolag som ligger i framkant inom olika teknikområden. Med sina olika kompetenser är de resurser för varandra. Så vi försöker motivera bolagen att kroka arm och samarbeta med varandra så mycket det går, säger Fredrik Gren.

Intäktssynergier

Samarbetena mellan Prosero-bolagen har visat sig fungera väldigt bra, enligt Fredrik Gren.

– Vi arrangerade en ledarkonferens för en tid sedan och alla Prosero-företagen fick svara på frågan om de samarbetar med sina branschkollegor. 97 procent svarade ja.

Fredriks Gren menar att detta tydliggör effekten av den modell som är Prosero Security Groups modell med autonomt drivna bolag.

– Då vi inte integrerar bolagen får vi inte ut så mycket kostnadssynergier, men intäktssynergierna händer ändå på frivillig basis. Jag är faktiskt förvånad hur naturligt samarbetet som bedrivs mellan bolagen, säger han.

Många drivkrafter

Att samarbetsbehovet är stort är inte så konstigt. Kunder med rikstäckande verksamhet kan av ett Prosero-företag kräva lokal service och då passar det bra att ta hjälp av systerbolag som täcker upp geografiskt. Finns inte det kravet kan det vara en god idé att samverka ändå för att slippa långa restider för de egna serviceteknikerna. Därutöver förekommer förstås samarbeten där man kompetensmässigt kompletterar varandra, exempelvis vid högsäkerhetsobjekt, eller om kunden behöver en brandlarmanläggning som inte huvudleverantören själv kan tillhandahålla.

– Det är alla aktieägare i samma bolag så de tjänar på att samarbeta, säger Fredrik Gren sammanfattningsvis.

Börsnotering eller fond

En fråga som ställts ända sedan Prosero bildades är vem som blir nästa ägare. Det lär knappast bli någon industriell köpare. Eller som Fredrik Gren säger:

– Vi bygger inte Prosero för att för att bli en pusselbit i ett större pussel. Vi bygger Prosero för att finnas kvar långsiktigt. Om fem eller tio år ska Prosero Security Group finnas kvar med samma modell, men i flera länder och med fler företag.

Inköpssynergier geren chimär av kontroll

Fredrik Gren är övertygad om att Prosero-modellen kommer bestå oavsett om det blir börsnotering eller och nästa ägare är en annan fond.

– Vi har gått från noll till 66 bolag på fyra och ett halvt år och bevisat att vår modell inte bara fungerar utan är själva orsaken till våra fina tillväxttal. Varför skulle någon vilja ändra på själva framgångsformeln?

Fredrik Gren avslutar intervjun med att kort formulera essensen av Proseros vägval.

– Man skapar en chimär av kontroll när man försöker plocka ut inköpssynergier. Man får starkare stabilitet och sammanhållning i gruppen om man trivs. Vår ambition är att Prosero ska vara ett hem för lokala världsmästare.


Leverantörer
Till toppen av sidan