SecurityWorldMarket

2023-12-04

Het global anti-drönarmarknaden med 26 procentig årlig tillväxt

USA har den största andelen av anti-drönarmarknaden. Stora investeringar i anti-drönarsystem görs för att skydda kritisk infrastruktur mot attacker.

Den globala anti-drönarmarknaden värderades till 1,2 miljarder dollar 2022 och beräknas nå 5,2 miljarder dollar i försäljningsvolym 2028, enligt en rapport från marknadsanalysföretaget Marketsandmarkets.

Vidare förväntas den genomsnittliga årliga tillväxten mellan 2023 och 2028 ligga på 26,6 procent.

Ökningen i efterfrågan på anti-drönarsystem tillskrivs statliga teknikinvesteringar för att möta drönarhotet, exempelvis säkerhetsintrång i kritisk infrastruktur av obehöriga drönare.

Analytikerna uppskattar att det elektroniska systemsegmentet förväntas svara för en marknadsandel om cirka 52 procent 2028. Här innefattas system som använder radar-, sensor-, infraröd- och GPS-teknik för att navigera och spåra drönarnas riktning och hastighet. Dessa system drar nytta av en mångfald av moderna teknologier för att effektivt upptäcka, spåra, identifiera och mildra drönarhot. Radarsystem används för att exakt lokalisera drönare och övervaka deras rörelser i realtid. Samtidigt kan radiofrekvensdetektering (RF) och störningsteknik – jammers – upptäcka och störa kommunikationslänkar mellan drönare och operatörer, vilket tvingar drönare att återvända till basen. I Sverige och många andra länder i Europa tillåts dock inte användning av jammers eller laser.

Detektering och störningsteknik

Enligt Marketsandmarkets stod detektions- och störningssegmentet för den största andelen – cirka 80 procent av anti-drönarmarknaden 2028.

Detekteringsmetoder omfattar radar- och radiofrekvenssensorer (RF), som ger information om drönarens placering och kommunikation. Akustiska och optiska sensorer upptäcker såväl visuellt som drönarljud och,  vilket underlättar spårning i realtid. Infraröda och termiska sensorer tar upp värmesignaturer även i svagt ljus, medan Lidar skapar 3D-kartor kan identifiera drönare på låg höjd.

Markbaserade plattformar har störst andel

Det markbaserade segmentet stod för den största marknadsandelen 2028. Ett markbaserat system skräddarsytt för att motverka drönare är en specialiserad lösning utformad för att identifiera, spåra och neutralisera obehöriga eller potentiellt skadliga drönaroperationer. En variant av detta system använder radiofrekvensstörare (RF), som sänder ut robusta signaler på drönarens kontrollfrekvens för att störa kommunikationslänken med operatören.

En annan variant förlitar sig på radarsystem, som utnyttjar radiovågor för att upptäcka och övervaka drönare, och erbjuder avgörande data om deras höjd, hastighet och flygväg. Utrustade med kameror och optiska sensorer upptäcker optiska system visuellt drönare genom att granska deras dimensioner, konfiguration och rörelseegenskaper.

Militär och försvar

Militär- och försvarsvertikalen förväntas att ha cirka 68 procents marknadsandel 2028. UAV eller drönare har blivit en integrerad del av militära- och försvarsoperationer. Länder som USA och Storbritannien förfogar över beväpnade drönare, som används för att utföra flygangrepp under krig. Allt fler länder lägger också tonvikt vid att kunna sätta in åtgärder mot drönare för att exempelvis kunna övervaka terroristaktiviteter, vilket kommer att öka efterfrågan på anti-drönarsystem inom en snar framtid.

Amerika – största marknaden

Amerika hade den största andelen av anti-drönarmarknaden och är en tillväxtmotor då där finns ett stort antal kritiska infrastrukturanläggningar som skyddas eller ska skyddas mot attacker med anti-drönarsystem. Här inbegrips flygplatser, elnät , försvarsanläggningar och andra statliga objekt, som är potentiella måltavlor för drönare, inte bara för att genomföra fysiska attacker utan också i spionage-syften.

Tillväxten i Nordamerika kan också förklaras med att flera av de globala nyckelspelarna är baserade där, såsom Airbus Defence and Space, Battelle Memorial Institute, Department 13 International Ltd., Detect, Inc., Lockheed Martin Corporation, Fovea Aero Systems LLC, Gryphon Sensors, Dedrone Inc., Northrop Grumman, Raytheon Technologies Corporation, Boeing och Theiss UAV Solutions, LLC.


Leverantörer
Till toppen av sidan