SecurityWorldMarket

2020-10-16

Gunnebo offentliggör preliminärt resultat för tredje kvartalet 2020

Med anledning av att GB HoldCo AB, som ägs indirekt av Altor Fund Manager AB och Stena Adactum AB, den 28 september lämnade ett offentligt uppköpserbjudande avseende Gunnebo, offentliggjorde Gunnebo samma dag preliminärt resultat för juli och augusti 2020 samt utsikter för september och det fjärde kvartalet 2020.

Nu offentliggör Gunnebo viss preliminär finansiell information för tredje kvartalet 2020. Nettoomsättning för tredje kvartalet 2020 uppgick till 1.016 miljoner kronor (1 373) och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 27 miljoner kronor (92). Den huvudsakliga orsaken till avvikelsen mot föregående år, är att bolaget fortfarande är negativt påverkat av Covid-19 och konsekvenser till följd av detta, vilket bland annat resulterat i lägre efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Dock ser bolaget en positiv utveckling i jämförelse med andra kvartalet 2020.

Under kvartalet har bolaget haft jämförelsestörande poster som är exkluderade från EBITA om cirka 66 miljoner kronor, där den största posten innefattar avyttringen av Gateway inklusive intressebolag.


Leverantörer
Till toppen av sidan