SecurityWorldMarket

2024-02-07

Fortsatta brittiska tester med utryckningsdrönare

Användandet av drönare som utryckningsresurs vid nödsituationer kommer att prövas av polisen i grevskapet Norfolk under 2024, skriver BBC.

Polisen i grevskapet Norfolk i England kommer under året inleda tester med uttryckningsdrönare. Orsaken är brist på helikopterkapacitet i polisområdet. Testverksamheten går under arbetsnamnet Projekt Eagle X, och initiala tester kommer att äga rum i Norfolk men även polisområdena Thames Valley och Hampshire står på tur för liknande testverksamhet.

Liknande tester har genomförts i San Diego, USA, och andra tester är planerade i Belgien och Nederländerna.

Om testverksamheten visar sig framgångsrik, kommer drönare att placeras på byggnader och fjärrstyras till händelser för att ge tidig information till polisen.

Förhoppningen är att utryckningsdrönarna – kända som DFR (Drones as First Responder) – kommer kunna ge mer exakt och detaljerad information om en incidentens omfattning än den inringande allmänheten – och komma fram snabbare än en helikopter.

Lägesbild

— DFR är en drönare som sitter autonomt på ett tak någonstans i en stad och den är skyddad via en inkapslad låda. Från en larmcentral kan den startas helt fjärrstyrd, flyga över en incident för att få lägesbild som kommer att återkopplas inte bara till den larmcentralen, utan också till den ditkommenderade personalen som är på väg till platsen, säger Neil Sexton, som arbetar som rådgivare till Nationella samverkansrådet för polischefer.

— Möjligheten att få en fjärrstyrd flygande enhet – som under en pågående händelse kan ge en saklig lägesbild – kan komplettera informationen som kommer från en stressad inringande allmänhet. Med en ordentlig lägesbild är det lättare att fatta beslut om en allvarlig trafikolycka kräver tre brandbilar och fyra ambulanser, eller om det handlar om en mindre kollision som kräver färre utryckningsresurser, tillade Neil Sexton.

För närvarande används cirka 400 drönare av poliskårer i England och Wales som inte kan flygas utanför operatörens synlinje. Det finns planer på att ändra dessa regler för att underlätta dessa tester, som kommer äga rum i områden med stängt luftrum.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan