SecurityWorldMarket

2024-02-27

Fortsatt uppförsbacke för Amido

I förra veckans bokslutskommuniké för 2023 meddelade Amido en betydande ökning av omsättningen, men också en kraftigt minskad lönsamhet.

Nettoomsättningen för helåret ökade med 39 procent och uppgick till 28,1 (20,2) miljoner kronor och att periodens intäkter uppgick till 40,2 (31,5) miljoner kronor. Periodens rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar (Ebitda) uppgick till -4,5 (-0,5) miljoner kronor och resultatet före skatt landade på -15,4 (-9,1) miljoner kronor.

I sin kommentar till helårsrapporten betonar vd Patrik Simson den starka tillväxten och hur bolaget rustat för vidare tillväxt.

– Vi har bland annat rekryterat ny nyckelkompetens och flyttat till ett nytt kontor för att ge medarbetare och organisation de bästa förutsättningarna att få bolaget att växa vidare, säger han.

Som en del i tillväxtstrategin framåt kommer Amido att ytterligare stärka och utöka sina samarbeten med leverantörer av passersystem och lägenhetslås, dels för den svenska verksamheten, dels för att på sikt skapa förutsättningar till samarbeten utanför Sveriges gränser.

När det gäller den bristande lönsamheten framhåller Patrik Simson att bolaget under 2023 har tagit en betydande engångskostnad i samband med konsolidering och omstrukturering av verksamheten för att rusta bolaget för fortsatt tillväxt.

– För 2024 ligger fokus på lönsam tillväxt med en bibehållen kostnadsbas och med lagd plan kommer bolaget att vara kassaflödespositivt i slutet av 2024, säger han.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan