SecurityWorldMarket

2024-04-13

EU skrotar säkerhetskrav för molnjättar

Suveränitetskravet – som skulle tvinga molnjättarna att hantera data i ett EU-baserat bolag för att certifieras – har nu strukits av EU.

EU jobbar med att ta fram en ny certifiering för cybersäkerhet. Tanken är att myndigheter och företag i unionen ska få lättare att välja leverantörer. Tidigare har ett suveränitetskrav ingått i planerna och därmed skulle till exempel Google, Amazon och Microsoft vara tvungna att skapa ett slags joint venture med ett lokalt bolag, som skulle hantera jättarnas kunddata.

Kravet har fått kritik och i ett nytt utkast för regler är det borttaget enligt Reuters. Istället behöver leverantörerna endast informera kunderna om var datan hanteras samt vilka lagar som gäller, uppger Computer Sweden.Leverantörer
Till toppen av sidan