SecurityWorldMarket

2024-02-16

EU satsar 50 miljoner euro på tio nya 5G-projekt

EU satsar på 5G-projekt, även i Sverige.

EU har fördelat 50 miljoner euro till tio nya projekt inom sitt program Connecting Europe Facility (CEF Digital), det skriver RCRWirelessNews.

Europeiska unionen har fördelat 50 miljoner euro till tio nya projekt inom området ‘5G för smarta samhällen', en del av EU:s digitala decenniemål för 2030. Hälften av dessa medel avser projekt som startades 2022 och nu initieras en andra omgång.

Även trygghetsskapande projekt

Av de totalt 17 projekten är många inriktade på hälsovård, med mål att förbättra tjänster i avlägsna och urbana områden. Andra fokuserar på offentlig säkerhet, smarta stadsinitiativ, smart logistik och jordbruk.

Gällande trygghet och säkerhet fanns det redan i den första omgången ett belgiskt projekt – CONNECTOW – som avsåg installera ett stadsomfattande 5G-nätverk i staden Wavre, så att brandkår och polis kan använda utryckningsdrönare i nödsituationer. Ett liknande projekt – 5G4LIVES – finns även med i denna andra omgång, vars syfte är att stärka den offentliga tryggheten i huvudstaden Riga i Lettland.

Svenska projekt

Även Region Stockholm deltar i den andra omgången med ett projekt. Projektet, som går under namnet 5GMH, syftar till att skapa underlag om hur hälsovårdsbehoven i Stockholmsregionen kan tillgodoses med 5G-teknik. Projektet kommer delvis att fokusera på framtagandet av lösningar för ambulanssjukvården, genom att använda 5G-videokommunikation för att förbättra patientsäkerhet och vårdkvalitet genom drönare och kameror monterade på ambulanser.

Slutligen är Telia involverat i ett projekt som avser norra och mellersta Sverige som syftar till att förbättra effektiviteten i jordbruket och underlätta övergången mot en hållbar framtid.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan