SecurityWorldMarket

2008-01-08

Detektor i topp bland svenska säkerhetsproffs

Detektor mest populär av fackmedierna i NU-Gruppens undersökning.

När fackfolket på Sectech, besökare och utställare, får säga sitt om vilka facktidningar de läser helst, då toppar Detektor listan.

Detektor är Skandinaviens ledande facktidning inom säkerhetsteknik. För den som vill veta mer om vad som händer när det gäller säkerhetssystem och säkerhetsbranschens affärer, vare sig det gäller Sverige, Danmark eller Norge är Detektor Scandinavia, det rätta mediet.
Så kan man sammanfatta den två år gamla rapporten "Security Media Brand Awareness" från IMS Research.
Nordiska Undersökningsgruppens intervjuer av säkerhetsmarknadens fackfolk i samband med mässan Sectech den 23 - 24 oktober 2007, resulterade i samma slutsats.

Bäst i EMEA, Norden och Sverige
När brittiska oberoende marknadsundersökningsföretaget IMS Research publicerade sin rapport "Security Media Brand Awareness" senhösten 2005 visade det sig att Detektor var det mest välkända varumärket och den mest regelbundet lästa facktidningen bland säkerhetsproffs i Norden. Att Detektor (via sin engelskspråkiga edition, Detektor International) också var etta bland facktidningerna på den betydligt större EMEA-marknaden, var ytterligare en ofjäder i hatten för Ar Media International. Rapporten grundades på intervjuer med totalt närmare 600 säkerhetsproffs världen över.

Mest läst
Att nu få ännu ett erkännande, i form av utfallet av den undersökning som NU-Gruppen utförde bland säkerhetsfolk på Sectech i oktober 2007, är naturligtvis en stärkande bonus för det Stockholmsbaserade förlaget. På frågan "Vilka facktidningar läser du regelbundet?" fick Detektor en svarsandel på 54,4 % och toppade knappt listan före Aktuell Säkerhet (54,1 %) och trean Skydd och Säkerhet (29,7 %).

Viktigast
Lite klarare fördelning, men med samma rangordning, var det när de intervjuade svarade på vilken tidning de tyckte var viktigast för deras verksamhet:
1. Detektor (30,6 % ).
2. Aktuell Säkerhet (24, 3 %)
3. Skydd och Säkerhet (15 %).

Totalt 320 intervjuer
Nordiska Undersökningsgruppens undersökning omfattade 320 personer, varav 57 personer var svarande som representerade utställarna (70% av utställarna). Denna grupp svarade på frågorna under november-december 2007. De överiga 263 deltagarna var slumpvist utvalda besökare som intervjuades på plats (Rica Talk Hotel i Älvsjö) under pågående Sectech-evenemang (den 23 - 24 oktober 2007). Mediafrågorna var en del i en större undersökning om vad utställare respektive besökare på Sectech tyckte om evenemanget.

Trogen läsekrets
Resultatet visar att Detektor har en trogen läsekrets bland säkerhetsproffsen på marknaden, framför allt på tekniksidan, oavsett om de tillhör leverantörs eller användarledet.
- Vi har en klar teknik- och affärsorienterad profil och det har gett oss en stark och trogen läsekrets bland fackfolk med säkerhet som sin heltidssysselsättning, inte minst de som hanterar säkerhetsteknik. . Det är vi mycket stolta över, säger Lennart Alexandrie, chefredaktör för Detektor, i en kommentar till utfallet av fackmediaundersökningen i NU-Gruppens rapport.


Leverantörer
Till toppen av sidan