SecurityWorldMarket

2024-02-26

CSG tilldelas ramavtal med Stockholms stad

Commuter Security Group AB (CSG) är en av tre leverantörer som tilldelats ett ramavtal med Stockholms stad avseende bevaknings- och larmcentralstjänster till stadens förvaltningar och verksamheter. Ramavtalet som sträcker sig över tre år med option på ytterligare ett år uppgår till ett maximalt avropsvärde om totalt cirka 480 miljoner kronor.

Ramavtalet som avser Stockholms stad (nämnd-/förvaltningsorganisation), AB Stokab, Kulturhuset Stadsteatern AB och Stiftelsen SHIS Bostäder tilldelades efter upphandling till tre leverantörer där CSG var en av de som vann. Bevaknings- och larmcentralsuppdragen för Stockholms stad avropas av avropsberättigade genom förnyad konkurrensutsättning där antagna ramavtalsleverantörer har möjlighet att tilldelas uppdragen för verksamheterna. A

Ramavtalspott på 480 miljoner kronor

Avtalet startar första mars 2024 och löper i 36 månader med möjlighet till 12 månaders förlängning fram till och med sista februari 2028. Det beräknade värdet på ramavtalet uppgår till cirka 120 miljoner kronor per år och sträcker sig över en fyraårsperiod, med möjlighet till förlängning. Det innebär att det totala ramavtalsvärdet beräknas uppgå till cirka 480 miljoner kronor.

– Att säkra detta omfattande ramavtal med Stockholms stad markerar en betydande milstolpe för CSG. Det är en bekräftelse på vår flexibilitet och vår kompetens att erbjuda lösningar som möter de unika kraven från Sveriges största och mest befolkningstäta kommun. Detta samarbete är inte bara en möjlighet för oss att demonstrera vår kapacitet utan också ett åtagande från vår sida att vara i framkant av att skapa en trygg och säker stad för varje invånare i Stockholm, säger Jens Klevengård, försäljningschef på CSG.

Bevakningsuppdrag och larmcentralstjänster

Upphandlingen resulterade i att CSG som en av tre leverantörer tilldelades kontraktet för att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster; från stationär och ronderande bevakning med väktare, till ordningsvakter, skyddsvakter och larmcentraltjänster, vilket säkerställer en omfattande säkerhetslösning för Stockholms stad.

För CSG representerar detta avtal inte bara en betydande affärsutveckling utan också en möjlighet att ytterligare förstärka vår redan idag betydande och omfattande verksamhet i Stockholm.

– Att vi har tilldelats detta avtal markerar en viktig strategisk seger som förstärker vår position i Stockholm, där vi tillsammans med våra systerföretag redan är en av de ledande aktörerna, men även banar väg för vidare expansion. Detta steg är helt i linje med vår strategi att öka vår tillväxt i Sveriges storstadsområden och ytterligare befästa vår position på marknaden, säger Josef Darbo, vd på CSG.Leverantörer
Till toppen av sidan