SecurityWorldMarket

2023-09-13

Corepart levererar teknisk säkerhet till Eltel Networks

Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, får ytterligare förtroende för leverans av teknisk säkerhet som tjänst i form av kameraövervakning, inbrotts- & brandlarm samt passersystem till Eltel, en leverantör som tillhandahåller tjänster för kritisk infrastruktur.

Corepart har under en utvärderingsperiod levererat tekniska säkerhetslösningar som tjänst till flertalet av Eltels kontor i Sverige, vilket efter utvärdering från kunden föranlett detta ramavtal som löper över tre år. Avtalet omfattar Eltels svenska kontor och de tjänstefierade säkerhetstjänster som förväntas levereras omfattar bl a. inbrotts- och brandlarm, kameraövervakning, passersystem samt lösningar för tillfälliga etableringar och behov.

Leverans av Coreparts åtagande har redan påbörjats för att säkra upp Eltels fasta etableringar och fasta kontor med Coreparts starka erbjudande och produktportfölj.

– Vi är mycket glada över möjligheten att få vara delaktiga i att öka säkerheten för en så viktig aktör inom kritisk infrastruktur. Vi kommer att få förmånen att tillhandahålla lösningar från alla våra affärsområden och vi tycker det är extra spännande att vi får möjlighet att expandera till fler delar av landet genom denna affär, säger Jalal Anabtawi, VD på Corepart AB.Leverantörer
Till toppen av sidan