SecurityWorldMarket

2024-04-15

Certego i unikt samarbete med arbetsförmedlingen

Marija Mihajlovska från Arbetsförmedlingen och Certegos HR-chef Ludvig Takacs presenterade initiativet 'Vi tillsammans' i samband med Certego-dagen i fredags.

I samband med Certegodagen, som ägde rum i Västerås i fredags, presenterade Certego ett unikt samarbete med arbetsförmedlingen, där företaget öppnar upp för anställning för de som står långt från arbetsmarknaden.

Under Certegodagen, som hölls för tjugonde året i rad på Västerås Kongress den 12 april, presenterade Certego projektet ’Vi tillsammans’, som sker i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Ökad mångfald

Certegos HR-chef Ludvig Takacs och Marija Mihajlovska från Arbetsförmedlingen presenterade initiativet, vars syfte är att öka jämställdheten och mångfalden i bolaget samt att motverka utanförskap.

- Arbetsförmedlingen ges oss ett bredare och mer inkluderande urval av kandidater. Projektet kan även tillmötesgå vår önskan om att rekrytera fler kvinnor vilket bidrar till ett socialt hållbart arbetsliv som är jämställt, jämlikt och tillgängligt. En ökad mångfald utvecklar verksamheten, berättade Ludvig Takacs.

”Genuint engagemang”

Marija Mihajlovska från Arbetsförmedlingen är optimistisk inför den nya satsningen.

– I och med denna nationella satsning tar Certego ett stort ansvar i branschen. Jag tycker att Certegos sätt att bemöta dessa samhällsutmaningar är föredömligt och jag hoppas så klart på att det smittar av sig och fler kan ta efter. Det faktum att Certego självmant tog initiativet och presenterade ett önskat upplägg av projektet ser jag som ett kvitto på ett genuint engagemang i dessa viktiga frågor, kommenterade hon.

En del av hållbarhetsarbetet

Med projektet ’Vi tillsammans’ ska Certego nu ta ett större samhällsansvar. Med ett trettiotal filialer i hela Sverige vill företaget bidra till att möjliggöra för fler människor att få  anställning samtidigt som man önskar öka mångfalden bland sina medarbetare. Projektet ska ses som en del av ett omfattande hållbarhetsarbete inom koncernen, enligt företaget.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan