SecurityWorldMarket

2024-04-17

Caverion får FM-uppdrag – ska säkra teknisk drift av Saabs fastigheter

Uno Lundberg, vd för Caverion Sverige.

Caverion har tecknat ett Facility Management-avtal med Saab AB inom teknisk FM. Avtalet innebär att Caverion från och med den 2 december 2024 svarar ör drift och förvaltning av Saabs fastigheter, vars verksamhet omgärdas av högt ställda säkerhetskrav. Som rikstäckande partner kommer Caverion leverera tjänster från norr till söder.

Caverion har bred erfarenhet inom Facility Management och av att arbeta i kritiska produktionsmiljöer för att säkerställa kontinuitet ioch optimera värdet på fastigheterna utifrån ett livscykelperspektiv.

– Vi är glada och hedrade över förtroendet. Vår uppgift, som en av Sveriges största leverantörer inom teknisk FM, är att leverera effektiva tjänster och proaktivt lösa utmaningar så att Saab kan fortsätta fokusera på sin kärnverksamhet. Detta för att Saab ska kunna bibehålla eller öka värdet på sina fastigheter, säger Uno Lundberg, vd för Caverion Sverige.

Saab är världsledande i flera discipliner inom militära och civila produkter och lösningar och Sveriges största företag inom försvarsindustrin. Saabs system och produkter är idag i stor utsträckning en del av vårt militära försvar med en avgörande betydelse för Försvarsmaktens möjligheter att verka i kris, under höjd beredskap eller väpnat angrepp.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan