SecurityWorldMarket

2023-09-04

Brittiska regeringen vill öka användningen av ansiktsigenkänning

Det är i brottsbekämpande syfte som brittiska inrikesministeriet (Home Office) nu vill utöka polisens möjligheter att använda ansiktsigenkänning, skriver Financial Times.

Det var i slutet av augusti som Home Office meddelade att de avser rulla ut ett nytt nationellt biometriskt brottsbekämpande system de kommande 12-18 månaderna.

Matchas mot polisregister över efterlysta

Som ett första steg ombeds säkerhetsleverantörer lämna anbud kring teknik som bygger på ansiktsigenkänning. Önskemålet är att förbipasserande ska kunna matchas mot polisens register över efterlysta. Möjligheterna med Artificiell Intelligens uttalas som en konkret teknikmöjlighet som Home Office vill använda för ändamålet.

Kritiska röster

Testverksamhet med ansiktsigenkänning har genomförts de senaste åren av olika polismyndigheter i landet, men den föreslagna utökade användningen har mötts av kritik från olika intressegrupper som menar på att tekniken riskerar kränka mänskliga rättigheter.

– Jag gillar inte denna typ av bredare teknikinförande av ansiktsigenkänning som vi sett i Kina. Det behövs tydliga spelregler och lagar kring tekniken., säger tekniketiksforskaren Stephanie Hare i en kommentar till Financial Times.

Storbritannien omfattas inte av GDPR

Londonpolisen, Met Police, släppte i augusti en utvärdering som visar att tekniken inte uppvisar någon statistiskt signifikant skevhet i förhållande till identifierades ras eller kön, och risken för att bli felidentifierad är 1 på 6000.

I och med EU-utträdet är Storbritannien inte föremål för den europeiska dataskyddsförordningen GDPR och den kommande EU-gemensamma regleringen av AI.Leverantörer
Till toppen av sidan