SecurityWorldMarket

2012-04-28

Brändström får säkerhetsstipendium

Stöldskyddsföreningens vd Annika Brändström har tilldelats Hans Wermdalen säkerhetsstipendium 2012. Stipendiet är instiftat av Swesec och Företagsuniversitetet.
Motiveringen lyder: ”Annika har under flera år envetet arbetat med information och attitydpåverkan i syfte att förebygga brott och skapa ett tryggare samhälle. Annika har varit drivande i debatten kring brottsförebyggande arbete, inte minst genom attitydsundersökningar kring kameraövervakning, häleri samt ungdomars attityder till brott på nätet. Andra viktiga initiativ som Annika tagit är Antivåldsstipendiet och "Isaynoviolence", en ungdomssatsning för att minska hot & våld mellan unga. Nyskapande grepp är SSFs samarbete med Efterlyst och Peace & Love-festivalen, med syfte att nå ut med brottsförebyggande information till de unga.”

Leverantörer
Till toppen av sidan