SecurityWorldMarket

2023-09-17

Ökat behov av säker satellitkommunikation

I en kartläggning konstaterar beredskapsmyndigheter att behoven av säker kommunikation via satellit ökar kraftigt under de närmaste två till fem åren.

Möjligheten att kommunicera via satellit skapar redundans i aktörers kommunikation, och ökar därmed Sveriges motståndskraft. I en rapport till regeringen ser majoriteten av de beredskapsmyndigheter som svarat ett stort behov av att kunna använda satellitkommunikation för tal och data i större utsträckning än vad de kan göra idag. Behoven kommer att öka kraftigt under de närmaste två till fem åren. 

Sammanställningen visar att satellitkommunikation är särskilt viktigt för verksamhet i fjällvärlden, utanför kustområden och vid internationella insatser där andra kommunikationssystem saknar täckning. Men den är också en viktig backuplösning för det civila försvaret. Många beredskapsmyndigheter för samtal och skickar data i kris eller krig.

EU har startat ett program för säker och robust statlig satellitkommunikation, Govsatcom, som ska tillhandahålla säkra kommunikationstjänster till samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Genom Govsatcom kommer EU att ha rådighet över både satelliter och infrastruktur på marken. Därigenom tryggas hela kedjan för kommunikation med en robust och säker lösning. Govsatcom-programmet är under uppbyggnad. I Sverige har MSB utsetts till Sveriges behöriga myndighet, Competent Govsatcom Authority.Leverantörer
Till toppen av sidan