SecurityWorldMarket

2024-04-06

Banker övar knappt på att återstarta it-systemen efter attacker

En fjärdedel av de svenska bankerna har tränat inför möjligheten att information i deras viktigaste it-system skulle stjälas eller raderas.

48 procent av svenska banker och finansföretag har aldrig övat på att snabbt få igång sina it-system efter en cyberattack. Det visar en ny undersökning.

– Om man överhuvudtaget tillmäter övningar ett värde innebär det i sin tur att många företag saknar tillräcklig praktisk omstartsförmåga vilket påverkar lönsamhet och till och med företagets förmåga att överleva. För genom övningarna tränas inte bara rutiner och handhavande, även brister i systemen och oklarheter i ansvarsområden blir tydliga och kan åtgärdas, säger Beda Grahn, vd för Kyndryl Norden.

Norstat har utfört undersökningen på uppdrag av Kyndryl Norden. Förutom att 48 procent av svenska banker och finansföretag aldrig har övat på att få igång systemen, övar 24 procent en gång om året, medan 20 procent övar en gång i halvåret. Åtta procent övar minst en gång i månaden och två procent av de svarande övar varje vecka.

En fjärdedel av de svenska bankerna har tränat inför möjligheten att information i deras viktigaste it-system skulle stjälas eller raderas.

Undersökningen omfattar svar från 50 it-ansvariga och it-säkerhetschefer i företag i den svenska bank- och finanssektorn.Leverantörer
Till toppen av sidan