SecurityWorldMarket

2023-01-03

Avarn utvecklar sin chefsutbildning

Avarn Securitys nya chefutbildningsprogram startade med med två dagars utbildning i storgrupp med både VD David Larsson (bilden) och externa föreläsare samt utbildare på plats.

I slutet av det just gångna året träffades en pilotgrupp med 16 Avarn-chefer från olika verksamhetsområden i Gränna för att utvärdera en ny chefsutbildning för erfarna chefer inom säkerhetskoncernen.

Programmet startade med två dagars utbildning i storgrupp med både VD David Larsson och externa föreläsare och utbildare. Under dagarna arbetade även deltagarna i mindre grupper, som kommer att fortsätta träffas under det kommande året.Fokus ligger på självledarskap och att hitta verktyg för att kunna prioritera, strukturera, planera och fokusera i vardagen. Uppföljning sker löpande under året, och den första utvärderingen var positiv.

– Avarn har hög kapacitet och potential i både nya och ”gamla” chefer, och visar att man som företag vill satsa på, behålla och utveckla desamma. För egen del tar jag med mig verktyg, kunskap och erfarenheter att leda och ta hand om min personal, kommenterar Stefan Nyblad, driftchef på Larmcentralen och en av deltagarna.

– Vi har en hög ambition gällande att rekrytera och behålla erfarna ledare i verksamheten. En förutsättning är att vi kan erbjuda relevant och stimulerande utveckling, inte bara i form av karriärmöjligheter, utan även löpande kompetensförsörjning och fortbildning med fokus på hållbart ledarskap, säger Jennie Sörman, HR-chef på Avarn Security.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan