SecurityWorldMarket

2020-06-30

Assa Abloy tvingas avyttra verksamhet

Assa Abloy har ingått avtal med italienska FAAC Group om att avyttra viss verksamhet från Agta Record och Assa Abloy, som ett led i att hantera EU Kommissionens konkurrensrättsliga invändningar i samband med förvärvet av det schweiziska bolaget Agta Record.

Den avyttrade verksamheten inkluderar Agta Records verksamhet i Holland, Österrike, Ungern och Slovenien liksom Assa Abloys verksamhet inom automatiska entrédörrar i Frankrike och Storbritannien. Därutöver ingår även agta records verksamhet inom höghastighetsdörrar, lokaliserad i Frankrike.

Den avyttrade verksamheten hade 2019 en omsättning om cirka 93 miljoner Euro, vilket motsvarar cirka 20% av den initialt förvärvade omsättningen. Försäljningspriset för avyttringen uppgår till 100 miljoner Euro på skuldfri basis.

Avyttringen kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2020.

Förvärvet av Agta Record förväntas slutföras under juli 2020 efter det att alla återstående villkor har uppfyllts och efter det att EU Kommissionens krav blivit uppfyllda.

Ytterligare information, särskilt gällande slutförandet av förvärvet av Agta Record och det därefter följande offentliga erbjudandet från Assa Abloy avseende de återstående aktierna i Agta Record, kommer att meddelas så fort som möjligt, skriver Assa Ab Loy i ett pressmeddelande.


Leverantörer
Till toppen av sidan