SecurityWorldMarket

2019-06-12

Assa Abloy förvärvar verksamhet inom nationella ID-handlingar

Assa Abloy har tecknat avtal med De La Rue om förvärv av deras internationella verksamhet inom nationella ID-handlingar.

De La Rue är en ledande tillverkare av brittiska pass och deras internationella verksamhet inom ID-handlingar utgör ett viktigt strategiskt tillskott för Assa Abloy. se

–  Förvärvet stärker vår nuvarande position inom lösningar för säkra identiteter, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef på Assa Abloy, som också framhåller att koncernens position inom nationella ID-handlingar förstärks och ge kompletterande tillväxtmöjligheter.

Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President på Assa Abloy poängterar vidare att De La Rues verksamhet inom nationella identitetslösningar, med kompletterande produkter, lösningar och tjänster leder till goda synergier med HID Globals nuvarande erbjudande.

– Verksamheten utgör ett utmärkt strategiskt tillskott till oss som världsledande leverantör av lösningar för säker identifiering, som förser människor, platser och saker med säkra identiteter, säger han.

– Förvärvet medför att båda organisationers kunder kommer att kunna dra nytta av det utökade erbjudandet inom lösningar för digitala nationella ID-handlingar.

De La Rues verksamhet inom identitetslösningar har cirka 200 medarbetare och huvudkontoret ligger i Basingstoke, Storbritannien. Försäljningen för den förvärvade verksamheten uppgick till cirka 460 miljoner kronor (GBP 38 M) för räkenskapsåret som slutade i mars 2019 och förvärvet kommer att vara neutralt till vinst per aktie från start.

Förvärvet kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2019.


Leverantörer
Till toppen av sidan