SecurityWorldMarket

2020-10-21

Assa Abloy – stark återhämtning

Nico Delvaux, VD och koncernchef för Assa Abloy.

Att pandemin sätter sin prägel även på delårsrapporterna för tredje kvartalet, överraskar ingen. Nico Delvaux, VD och koncernchef för Assa Abloy, framhåller dock de positiva signaler när han idag kommenterar företagets rapport för perioden juli – augusti 2020.

– Utbrottet av Covid-19 har påverkat våra liv och hur vi gör affärer. Jag är nöjd att våra ansträngningar resulterat i ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal, säger han.

Under tredje kvartalet minskas Assa Abloys omsättning med 8 procent till 22.225 miljoner kronor (24 034), varav –5 procent (4) avser organisk tillväxt och 4 procent (4) förvärvad tillväxt netto

Affärsområdet Entrance Systems visade organisk försäljningstillväxt, medan EMEA visade stabil organisk försäljningsutveckling. Global Technologies, Asia Pacific och Americas visade negativ organisk tillväxt. Alla divisioner var starkt negativt påverkade av covid-19.

Omsättning och resultat för förvärvade Agta record är fullt ut konsoliderade i Assa Abloy från 31 augusti 2020.

Rörelseresultatet (EBIT)1 minskade med 8 procent och landade på 3.593 miljoner kronor (3.894), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2 procent (16,2). Resultatet inkluderar en rörelseintäkt om 252 miljoner kronor från avyttring av viss verksamhet från Agta Record och Assa Abloy.

Aktieutdelning
Nettoresultatet för perioden slutade på 2.528 miljoner kronor (2.697). Vinst per aktie uppgick till 2,28 kronor (2,43). Operativt kassaflöde uppgick till 4.407 miljoner kronor (4 401).

– Styrelsen har, som ett resultat av den förbättrade ekonomiska utvecklingen, beslutat att föreslå en andra utdelning på 1,85 SEK , vilket ger en total utdelning om 3,85 SEK som ursprungligen föreslogs i början av året innan utbrottet av Covid-19, säger Nico Delvaux som framhåller den starka påverkan av covid-19 men också att de flesta av företagets viktiga marknader uppvisade god återhämtning.

– I synnerhet återhämtade sig marknaderna i Europa snabbare än USA eftersom nedstängningarna lättades och distributörer började fylla på sina lager. I Asien fortsatte Kina att förbättras medan Sydkorea och Sydasien förblev svaga.

– Vissa kundsegment påverkas fortfarande av lägre mobilitet och detta har påverkat flera affärsenheter inom Global Technologies. Entrance Systems fortsatte att förbättra sitt resultat och redovisade en positiv organisk tillväxt. Vi välkomnade också agta record till Assa Abloy-familjen.

Besparingsåtgärder
Nico Delvaux betonar också koncernen fortsatta ambitioner att genomföra kostnadsåtgärder med fokus på långsiktiga kostnadsreduktioner.

– Det innebär tyvärr att vi har behövt minska antalet medarbetare i koncernen och vi s minskar kostnaderna i alla områden bortsett från produktutveckling och strategiska tillväxtområden. Sammantaget minskade dessa åtgärder våra försäljnings- och administrationskostnader samt tillverkningskostnader, exklusive material, med cirka 0,6 miljarder SEK netto under kvartalet, kommenterar han.

Nico Delvaux frsamhåller därutöver lanseringen av ytterligare ett omstruktureringsprogram, MFP8, under fjärde kvartalet.

– Programmet har en återbetalningsperiod på cirka två år, inkluderar stängning av nio fabriker och mer än 30 kontor och kommer skapa årliga besparingar på nära 0,9 miljarder SEK år 2023.

Nytt hållbarhetsprogram
Nico Delvaux menar vidare att pandemins påverkan på Assa Abloys verksamhet innebär fortsatta kostnadsåtgärder, men också investeringar i tillväxtinitiativ ”som kan kompensera för minskad försäljning från Covid-19”.

Slutligen meddelar Nico Delvaux att Assa Abloy lanserar ett nytt hållbarhetsprogram med ambitiösa mål för 2025 samt att koncernen ansluter sig till Science-Based Targets klimatinitiativ, vilket innebär anpassning till Parisavtalet.

– Detta visar på vår vilja att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid och kommer ytterligare att förbättra vår konkurrenskraft med hållbara produkter, lösningar samt även operationellt.


Leverantörer
Till toppen av sidan